Všetky semináre

1 2   Následujúci   ››

Verejné obstarávanie PRE DODÁVATEĽOV PO NOVOM.

Ako pripraviť ponuku, nebyť vylúčený zo súťaže, resp. ako uspieť v súťaži podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?  Seminár je určený primárne pre uchádzačov, resp. dodávateľov, a poukazuje nielen na novinky v oblasti verejného obstarávania podľa nového Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ale aj na doterajšiu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie ale aj súdov. Obsah seminára sa zameriava na všetky druhy zákaziek a to tak na zákazky s nízkou hodnotu, zákazky podliehajúce režimu zadávania na elektronickom trhovisku, podlimitné ako aj nadlimitné zákazky.   

 

Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?

Už sa veľa hovorilo aj písalo o novom zákone o VO. Vieme, čo prináša. Ale vieme aj ako ho uviesť do praxe? Ako pripraviť oznámenie o vyhlásení, súťažné podklady? Na čo si dať pozor pri realizácii súťaže? Ak sa chcete dozvedieť odpovede na tieto otázky, navštívte náš seminár, ktorý sa uskutoční 24.05.2016 .  Seminár povedie spoluautor komentára k novému Zákonu o VO JUDr. Juraj Tkáč.  

 

Nový termín 20.4.- ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PLATNÝ OD 18.4.2016

Od 18.04.2016 budú vo verejnom obstarávaní platiť nové pravidlá. V Zbierke zákonov bol publikovaný nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z 18.11.2015. Tento zákon ruší a nahrádza doterajší Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Príďte na náš seminár, aby ste sa na tieto zmeny mohli pripraviť.  

 

Nový termín - ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PLATNÝ OD 18.4.2016

Od 18.04.2016 budú vo verejnom obstarávaní platiť nové pravidlá. V Zbierke zákonov bol publikovaný nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z 18.11.2015. Tento zákon ruší a nahrádza doterajší Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Príďte na náš seminár, aby ste sa na tieto zmeny mohli pripraviť.  

 

ÚPLNE NOVÝ ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Národná rada SR 18.11.2015 schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajší zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zákon nadobudne účinnosť dňa 18.04.2016. Hlavnou pohnútkou pre prijatie nového zákona bola potreba implementácie nových smerníc o verejnom obstarávaní do právneho poriadku SR. Seminár sa nezameriava len na nové inštitúty vyplývajúce zo smerníc a z judikatúry Súdneho dvora EÚ, ale predmetom seminára sú všetky relevantné zmeny v oblasti verejného obstarávania. Nové pravidlá verejného obstarávania sa dotknú tak (verejných) obstarávateľov ako aj uchádzačov.   

 

Protischránková novela zákona o VO - Nový termín

Dňa 17.9.2015 Národná rada Slovenskej republiky opakovane schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzv.  „protischránkovú novelu“. Prelomila tak veto prezidenta SR.

 

Protischránková novela zákona o VO

Dňa 17.9.2015 Národná rada Slovenskej republiky opakovane schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzv.  „protischránkovú novelu“. Prelomila tak veto prezidenta SR.

 

BIZNIS RAŇAJKY

 

Skúsenosti s EKS

 

Skúsenosti s EKS po oficiálnom spustení - ĎALŠÍ TERMÍN

 

Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

 

Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

 

Skúsenosti s EKS po oficiálnom spustení - TERMÍN JE OBSADENÝ

 

Verejné obstarávanie 2015 - Právo & Prax

 

Ako špecifikovať predmet zákazky na Trhovisku? - ďalší termín

 
1 2   Následujúci   ››

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype