VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Z POHĽADU DODÁVATEĽOV.

Na čo si dať pozor pri príprave ponúk. Ako sa brániť proti svojvôli verejného obstarávateľa. Ako si zvýšiť šance na úspech.    Seminár je určený primárne pre dodávateľov, čiže záujemcov/uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Budeme sa venovať aktuálnym problémom v oblasti verejného obstarávania, praktickým skúsenostiam, pozitívam a nedostatkom súčasnej právnej úpravy súvisiacej s verejným obstarávaním, špecifikám zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov. // // //

5120977_s.jpg

 

Dátum a miesto konania.

Dňa: 21.06.2017 (streda)

V čase: 9:00 - 14:30 (registrácia od 08:30)

Miesto:  VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava

 

 

Program.

 

Blok č. 1 (09:00 – 10:30)

 • Aktuálne platné finančné limity
 • Zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zákazky spolufinancované z európskych fondov
 • Osobitosti zákaziek na Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS)
 • Podmienky účasti a kreativita verejných obstarávateľov pri ich určovaní
 • Jednotný európsky dokument
 • Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 31.7.2017: Register partnerov verejného sektora – kedy mám povinnosť sa do neho zapísať, koľko to stojí, ako dlho trvá zápis

 

Prestávka na občerstvenie (10:30 – 10:45)

 

Blok č. 2 (10:45 – 12:15)

 • Žiadosť o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, žiadosť o vysvetlenie ponuky a žiadosť o zmenu subdodávateľa ako predkolo vylúčenia, prevencia
 • Nášľapné míny v súťažných podkladoch
 • Uplatňovanie revíznych postupov
 • Predkontraktačné podmienky a poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy alebo „som prvý, ale ešte nemám vyhrané“

 

Prestávka na obed (12:15 – 13:00)

 

Blok č. 3 (13:00 – 14:30 resp. otvorený koniec v závislosti od ochoty diskutovať)

 • Uzatváranie dodatkov k zmluvám
 • Výber z najzaujímavejších judikátov a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. Chýbal by nám odbor metodiky?
 • Voľná diskusia (dovolená počas celého seminára)

 

Lektori

Mgr. Martin Daniš

Verejnému obstarávaniu sa profesionálne venuje 6 rokov. Okrem práce na strane verejných obstarávateľov má bohaté skúsenosti aj so zastupovaním klientov na strane dodávateľov, a to pri príprave ponúk, komunikácii s verejnými obstarávateľmi, ako aj pri uplatňovaní revíznych postupov.

 

Mgr. Silvia Grünzweigová

Má bohaté, viac ako 10 ročné skúsenosti s kontrolou verejných obstarávaní v rámci eurofondových zákaziek. Pracovala ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na Riadiacom orgáne na Ministerstve životného prostredia na oddelení kontroly verejného obstarávania a na odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2012 patrila medzi odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie. Od augusta 2016 pôsobí na pozícii konzultanta pre verejné obstarávanie  v spoločnosti VO SK a.s. a realizuje verejné obstarávania na kľúč pre klientov.

 

Účastnícky poplatok a praktické informácie

100 EUR bez DPH / 120 EUR s DPH

 • Poplatok zahŕňa občerstvenie počas seminára, obed, študijné materiály.
 • Navyše od nás dostanete aktualizovaný Zákon o VO v praktickej veľkosti A5, ktorý môžete mať stále so sebou. 
 • Postup: vyplňte prihlášku – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje,  vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na mieste. 
 • Prístup na wifi je zabezpečený, počítač však nie je k semináru nevyhnutný.
 • MHD: zastávka Slovanet, električky 8, 9, autobusy 50, 66.
 • Parkovanie: parkovisko pred budovou Sociálnej poisťovne, Záhradnícka 153 (1,50 EUR/hod), bezplatné parkovanie je možné (nie však isté) v okolitých uliciach, napr. pri Obchodnom centre Bezinka (Radošínske naivné divadlo). 

 

Informácie a otázky

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 774 777, info@vosk_sk

 

_________________________________________________________ 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári. 

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

použité foto: 123rf.com

 

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype