Trnavská vodárenská spoločnosť - Dodávka zemného plynu

Výzva na predkladanie ponúk: OVS - PLYN vyzva na predkladanie ponuk.pdf

Lehota na predkladanie ponúk (osobne, poštou): 7.11.2014 o 10:00

Súťažné podklady: Sutazne podklady.pdf

Doplnenie SP - zmena zábezpeky: Dopnenie súťažných podkladov.pdf

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype