Súťaže

6253005_s.jpg

foto 123rf.com

Aktuálne súťaže

Investícia do zriadenia domu smútku v obci Strihovce

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 5 ods. 4 a § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Vyhlasovateľ:  Obec Strihovce,  Strihovce 60, 067 73 Ubľa  

 

Zdravotné stredisko Bebravská I. - Stavebné úpravy pre SPOKOJNÉ BÝVANIE a Zateplenie fasády

Obchodná verejná súťaž v súlade s § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,  Toplianska 5, 821 07 Bratislava,IČO: 35 815 329   

 

Zdravotné stredisko Bebravská I. - dodávka výťahu

Obchodná verejná súťaž v súlade s § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,  Toplianska 5, 821 07 Bratislava,IČO: 35 815 329  

 

Stavebné úpravy Zdravotného strediska Bebravská I. pre vytvorenie štyroch ambulancií so zázemím

Obchodná verejná súťaž v súlade s § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,  Toplianska 5, 821 07 Bratislava,IČO: 35 815 329 

 

Neaktuálne

Tu sa nachádza prehľad súťaží, ktoré sú už po lehote na predkladanie ponúk.

 

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype