Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Chceli by ste sa ako dodávateľ zúčastniť súťaží vo verejnom obstarávaní? Odporúčame, aby ste sa zapísali do Zoznamu hospodárskych subjektov (Zoznam podnikateľov - nový názov do 18.4.2016, kedy začal byť účinný Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)

11746326_s.jpg

Výhody zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov:

 • počas doby platnosti zápisu (3 roky) nebudete musieť preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie podľa § 32 Zákona o verejnom obstarávaní
 • zápis do zoznamu podnikateľov je podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku (Elektronický kontraktačný systém – EKS).  

  

Nevýhodou je, že je potrebné získať X dokladov a stráviť pri tom môžete až Y hodín práce. My to všetko zariadime za Vás.

Čo od Vás potrebujeme:

 • výpis z Registra trestov štatutárov a za firmu príp. úradne overené splnomocnenie na vyzdvihnutie výpisov

Aká je cena našej služby:

 • cena je účtovaná individuálne podľa náročnosti, kontaktujte nás cez formulár

Čo je zahrnuté v cene:

 • zistíme, ktoré žiadosti musíte podávať
 • vyplníme všetky potrebné žiadosti
 • pripravíme všetky potrebné čestné vyhlásenia
 • podáme poštou žiadosti vo Vašom mene
 • výpis z Obchodného registra resp. Živnostého registra
 • doklady skompletizujeme
 • podáme žiadosť na zápis do Zoznamu podnikateľov
 • kolky a poštovné. 

Ako dlho celý proces trvá:

 • pri poštovom styku štandardne 30 – 45 dní
V prípade záujmu alebo otázok, vyplňte, prosím kontaktný formulár 
http://www.vosk.sk/kontakt-verejne-obstaravanie
použité foto: 123rf.com

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype