Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Chceli by ste sa ako dodávateľ zúčastniť súťaží vo verejnom obstarávaní? Odporúčame, aby ste sa zapísali do Zoznamu hospodárskych subjektov (Zoznam podnikateľov - nový názov do 18.4.2016, kedy začal byť účinný Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)

11746326_s.jpg

Výhody zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov:

 • počas doby platnosti zápisu (3 roky) nebudete musieť preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie podľa § 32 Zákona o verejnom obstarávaní
 • zápis do zoznamu podnikateľov je podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku (Elektronický kontraktačný systém – EKS).  

  

Nevýhodou je, že je potrebné získať X dokladov a stráviť pri tom môžete až Y hodín práce. My to všetko zariadime za Vás.

Čo od Vás potrebujeme:

 • výpis z Registra trestov štatutárov a za firmu príp. úradne overené splnomocnenie na vyzdvihnutie výpisov

Aká je cena našej služby:

 • cena je účtovaná individuálne podľa náročnosti, kontaktujte nás cez formulár

Čo je zahrnuté v cene:

 • zistíme, ktoré žiadosti musíte podávať
 • vyplníme všetky potrebné žiadosti
 • pripravíme všetky potrebné čestné vyhlásenia
 • podáme poštou žiadosti vo Vašom mene
 • výpis z Obchodného registra resp. Živnostého registra
 • doklady skompletizujeme
 • podáme žiadosť na zápis do Zoznamu podnikateľov
 • kolky a poštovné. 

Ako dlho celý proces trvá:

 • pri poštovom styku štandardne 30 – 45 dní
V prípade záujmu alebo otázok, vyplňte, prosím kontaktný formulár 
http://www.vosk.sk/kontakt-verejne-obstaravanie
použité foto: 123rf.com

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype