Verejné obstarávanie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania s možnosťou využitia elektronickej aukcie. Priebeh verejného obstarávania vieme zabezpečiť aj čisto elektronicky.  Služby vo verejnom obstarávaní ponúkame buď komplexne na celú zákazku od prípravy po uzatvorenie zmluvy alebo vo forme konzultácií k špecifickým otázkam. Máme bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním pre zákazky finacované Európskou úniou. 

presypacie_hodiny_a_peniaze.jpg

Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom

Vypracujeme Vám ponuku našich služieb presne podľa Vašich potrieb. Povedzte nám, čo potrebujete obstarať teda nakúpiť a my zariadime všetko, čo súvisí s verejným obstarávaním:

 • Konzultácie s prípravou súťaže, komplexná analýza daného predmetu obstarávania
 • Odporučíme Vám najvhodnejší spôsob verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Vypracovanie zápisníc
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Ochrana záujmov klienta - obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejných obstarávaní
 • Archivácia dokumentácie vo verejnom obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľovi v efektívnom zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad našich prác s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní      

Komplexne poradíme formou auditov a analýz

1. vieme Vám pripraviť nasledovné audity a analýzy:

 • celkovú analýzu predmetu zákazky a formy výberu dodávateľa
 • odborný audit procesu verejného obstarávania resp. firemného nákupu a jeho priebežné hodnotenie
 • sumárnu analýzu uskutočnených súťaží a spracovanie odporúčaní k zefektívneniu procesu výberu dodávateľov
 • poradenstvo pri zavádzaní elektronických aukcií a zvyšovaniu efektívnosti verejného obstarávania resp. firemného nákupu

2. v našom tíme máme skúsených odborníkov na verejné obstarávanie, firemný nákup, elektronické aukcie ako aj právnikov a poradíme aj v oblasti tovaroznalectva


Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, vyplňte, prosím formulár v kontaktoch http://www.vosk.sk/kontakt-verejne-obstaravanie

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype