Verejné obstarávanie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu vrátane elektronickej aukcie. Môžete využiť konzultačné služby našich odborníkov v špecifických otázkach verejného obstarávania resp. firemného nákupu. Naše služby poskytujeme aj na kľúč. Naše služby poskytujeme pre verejné subjekty podliehajúce Zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj pre súkromné spoločnosti. 

presypacie_hodiny_a_peniaze.jpg

Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom

Vypracujeme Vám ponuku našich služieb presne podľa Vašich potrieb. Povedzte nám, čo potrebujete obstarať teda nakúpiť a my zariadime všetko, čo súvisí s verejným obstarávaním:

 • Konzultácie s prípravou súťaže, komplexná analýza daného predmetu obstarávania
 • Odporučíme Vám najvhodnejší spôsob verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Vypracovanie zápisníc
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Ochrana záujmov klienta - obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejných obstarávaní
 • Archivácia dokumentácie vo verejnom obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľovi v efektívnom zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad našich prác s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní      

Komplexne poradíme formou auditov a analýz

1. vieme Vám pripraviť nasledovné audity a analýzy:

 • celkovú analýzu predmetu zákazky a formy výberu dodávateľa
 • odborný audit procesu verejného obstarávania resp. firemného nákupu a jeho priebežné hodnotenie
 • sumárnu analýzu uskutočnených súťaží a spracovanie odporúčaní k zefektívneniu procesu výberu dodávateľov
 • poradenstvo pri zavádzaní elektronických aukcií a zvyšovaniu efektívnosti verejného obstarávania resp. firemného nákupu

2. v našom tíme máme skúsených odborníkov na verejné obstarávanie, firemný nákup, elektronické aukcie ako aj právnikov a poradíme aj v oblasti tovaroznalectva


Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, vyplňte, prosím formulár v kontaktoch http://www.vosk.sk/kontakt-verejne-obstaravanie

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype