Služby pre dodávateľov

Ak sa zúčastňujete súťaže vo verejnom obstarávaní ako uchádzač alebo záujemca, radi Vám pomôžeme pripraviť sa tak, aby ponuka nebola vylúčená pre procesné alebo iné chyby.

Vestnik.jpga) Vyhľadávanie súťaží

 • Každodenné vyhľadávanie súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe CPV kódov (číselné kódy označujúce dodávaný tovar, službu alebo stavebnú prácu)

b) Príprava ponuky do súťaže

 • Vyžiadanie súťažných podkladov od verejného obstarávateľa k súťaži
 • Príprava zoznamu potrebných dokumentov k súťaži
 • Príprava žiadostí pre štátne inštitúcie a banky, referenčných listov, čestných prehlásení, prípadne iných dokumentov vyžadujúcich verejným obstarávateľom, ktorý súťaž vyhlásil
 • Formátovanie a príprava obsahu ponuky, časti „ostatné“ a časti „kritériá“ v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní   
 • Príprava a výpočty k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta  
 • Kompletizácia ponuky na základe súťažných podkladov
 • Skenovanie ponuky do čitateľného formátu PDF vyžadujúceho Úradom pre verejné obstarávanie
 • Odovzdanie správne označenej ponuky na základe súťažných podkladov a CD/DVD nosič s kompletnou ponukou klientovi (v prípade dohody zabezpečujeme osobný odvoz ponuky verejnému obstarávateľovi  v rámci Bratislavy, ak ide o inú lokalitu zasielame I. triedou poštou alebo kuriérom, tak aby bola doručená v termíne určenom v súťažných podkladoch)

c) Konzultačná činnosť

 • Pripravíme žiadosti potrebné k vydaniu potrebných potvrdení
 • Spracujeme čestné prehlásenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a súťažnými podkladmi
 • Na základe súťažných podkladov vypracujeme podrobný zoznam potrebných dokumentov k ponuke
 • Poskytneme asistenciu pri účasti v elektronickej aukcii
 • Vypracujeme Vám žiadosť o nápravu resp. námietku
 • Zastúpime Vás pri konaní o námietkách na ÚVO.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype