Služby pre dodávateľov

Ak sa zúčastňujete súťaže vo verejnom obstarávaní ako uchádzač alebo záujemca, radi Vám pomôžeme pripraviť sa tak, aby ponuka nebola vylúčená pre procesné alebo iné chyby.

Vestnik.jpga) Vyhľadávanie súťaží

 • Každodenné vyhľadávanie súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe CPV kódov (číselné kódy označujúce dodávaný tovar, službu alebo stavebnú prácu)

b) Príprava ponuky do súťaže

 • Vyžiadanie súťažných podkladov od verejného obstarávateľa k súťaži
 • Príprava zoznamu potrebných dokumentov k súťaži
 • Príprava žiadostí pre štátne inštitúcie a banky, referenčných listov, čestných prehlásení, prípadne iných dokumentov vyžadujúcich verejným obstarávateľom, ktorý súťaž vyhlásil
 • Formátovanie a príprava obsahu ponuky, časti „ostatné“ a časti „kritériá“ v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní   
 • Príprava a výpočty k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta  
 • Kompletizácia ponuky na základe súťažných podkladov
 • Skenovanie ponuky do čitateľného formátu PDF vyžadujúceho Úradom pre verejné obstarávanie
 • Odovzdanie správne označenej ponuky na základe súťažných podkladov a CD/DVD nosič s kompletnou ponukou klientovi (v prípade dohody zabezpečujeme osobný odvoz ponuky verejnému obstarávateľovi  v rámci Bratislavy, ak ide o inú lokalitu zasielame I. triedou poštou alebo kuriérom, tak aby bola doručená v termíne určenom v súťažných podkladoch)

c) Konzultačná činnosť

 • Pripravíme žiadosti potrebné k vydaniu potrebných potvrdení
 • Spracujeme čestné prehlásenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a súťažnými podkladmi
 • Na základe súťažných podkladov vypracujeme podrobný zoznam potrebných dokumentov k ponuke
 • Poskytneme asistenciu pri účasti v elektronickej aukcii
 • Vypracujeme Vám žiadosť o nápravu resp. námietku
 • Zastúpime Vás pri konaní o námietkách na ÚVO.

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype