EKS pre dodávateľa

Elektronické trhovisko je súčasťou informačného systému verejnej správy - Elektronického kontraktačného systému (EKS), nástrojom pre plne automatizované zadávanie zákaziek a centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje .

EKS.jpg


Ponúkame Vám všetky služby spojené s verejným obstarávaním/obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác na strane uchádzača/dodávateľa.

Služby na EKS pre uchádzača/dodávateľa:

  • Zaškolíme Vás
  • Registrácia dodávateľa
  • Informácie o aktuálnych zákazkách v predmete podnikania uchádzača,
  • Zadávanie ponuky za dodávateľa,
  • Účasť v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku,
  • Skompletizovanie dokumentácie verejného obstarávania/obstarávania vrátane zmluvy.

 

 

 

 

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype