EKS pre dodávateľa

Elektronické trhovisko je súčasťou informačného systému verejnej správy - Elektronického kontraktačného systému (EKS), nástrojom pre plne automatizované zadávanie zákaziek a centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje .

EKS.jpg


Ponúkame Vám všetky služby spojené s verejným obstarávaním/obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác na strane uchádzača/dodávateľa.

Služby na EKS pre uchádzača/dodávateľa:

  • Zaškolíme Vás
  • Registrácia dodávateľa
  • Informácie o aktuálnych zákazkách v predmete podnikania uchádzača,
  • Zadávanie ponuky za dodávateľa,
  • Účasť v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku,
  • Skompletizovanie dokumentácie verejného obstarávania/obstarávania vrátane zmluvy.

 

 

 

 

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype