EKS pre dodávateľa

Elektronické trhovisko je súčasťou informačného systému verejnej správy - Elektronického kontraktačného systému (EKS), nástrojom pre plne automatizované zadávanie zákaziek a centrálne obchodné miesto povinné pre verejné obstarávanie a dobrovoľné pre kohokoľvek, kto sa bezplatne zaregistruje .

EKS.jpg


Ponúkame Vám všetky služby spojené s verejným obstarávaním/obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác na strane uchádzača/dodávateľa.

Služby na EKS pre uchádzača/dodávateľa:

  • Zaškolíme Vás
  • Registrácia dodávateľa
  • Informácie o aktuálnych zákazkách v predmete podnikania uchádzača,
  • Zadávanie ponuky za dodávateľa,
  • Účasť v elektronických aukciách na elektronickom trhovisku,
  • Skompletizovanie dokumentácie verejného obstarávania/obstarávania vrátane zmluvy.

 

 

 

 

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype