Služby

Služby poskytujeme pre verejný aj súkromný sektor. Z pohľadu účastníkov procesu obstarávania resp. firemného nákupu poskytujeme naše služby tak pre vyhlasovateľov resp. verejných obstarávateľov/obstarávateľov (teda nakupujúcich) ako aj pre dodávateľov, uchádzačov (teda predávajúcich). 

Typy služieb spoločnosti VO SK, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje široké spektrum služieb verejného obstarávania, firemného nákupu a elektronických aukcií. Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 

  

  

  

  

A. Verejné obstarávanie

 • Príprava a realizáciá súťaží vo verejnom obstarávaní
 • Poradenstvo vo verejnom obstarávaní
 • Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom


B. Firemný nákup

 • Príprava a realizáciá súťaží 
 • Služby súkromným spoločnostiam


C. Elektronická aukcia

 1. Elektronická aukcia na kľúč
 2. Ročný prenájom aukčného systému
 • Služby pre verejné ako aj súkromné organizácie
 • E-aukcia môže byť tak na nákup (obstarávanie) ako aj na predaj (prenájom)


D. Služby pre dodávateľov – uchádzačov v súťažiach 

 • konzultácie k jednotlivým súťažiam
 • príprava ponuky v mene uchádzača, tak aby splnila formálne požiadavky
 • príprava žiadosti o nápravu a/alebo námietky
 • zastupovanie pri námietkách na ÚVO


Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, vyplňte, prosím formulár v kontaktoch http://www.vosk.sk/kontakt-verejne-obstaravanie

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype