Služby

Služby poskytujeme pre verejný aj súkromný sektor. Z pohľadu účastníkov procesu obstarávania resp. firemného nákupu poskytujeme naše služby tak pre vyhlasovateľov resp. verejných obstarávateľov/obstarávateľov (teda nakupujúcich) ako aj pre dodávateľov, uchádzačov (teda predávajúcich). 

Typy služieb spoločnosti VO SK, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje široké spektrum služieb verejného obstarávania, firemného nákupu a elektronických aukcií. Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 

  

  

  

  

A. Verejné obstarávanie

 • Príprava a realizáciá súťaží vo verejnom obstarávaní
 • Poradenstvo vo verejnom obstarávaní
 • Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom


B. Firemný nákup

 • Príprava a realizáciá súťaží 
 • Služby súkromným spoločnostiam


C. Elektronická aukcia

 1. Elektronická aukcia na kľúč
 2. Ročný prenájom aukčného systému
 • Služby pre verejné ako aj súkromné organizácie
 • E-aukcia môže byť tak na nákup (obstarávanie) ako aj na predaj (prenájom)


D. Služby pre dodávateľov – uchádzačov v súťažiach 

 • konzultácie k jednotlivým súťažiam
 • príprava ponuky v mene uchádzača, tak aby splnila formálne požiadavky
 • príprava žiadosti o nápravu a/alebo námietky
 • zastupovanie pri námietkách na ÚVO


Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku, vyplňte, prosím formulár v kontaktoch http://www.vosk.sk/kontakt-verejne-obstaravanie

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype