Skúsenosti s EKS po oficiálnom spustení - ĎALŠÍ TERMÍN

10997876_s.jpg


dňa:                    6. mája 2015 (streda)
v čase:               09:00 - 14:00 (registrácia od 08:30)
miesto:               VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

 

Program školenia:


 • § 9b v praxi, skupiny, položky, limity - aplikácia § 9b a s tým súvisiace povinnosti
 • Špecifikácia predmetu nákupu na trhovisku
 • Analýza vybraných nákupov na trhovisku - ich prínosy a negatíva
 • Skúšobné nahodenie zákazky v EKS


Obsahové zameranie:


 • Čo sú/ nie sú bežne dostupné tovary/služby/práce? Čo všetko ovplyvňuje bežná dostupnosť? Ako a kedy zdokumentovať posúdenie bežnej dostupnosti?
 • Na čo treba myslieť už pri tvorbe opisného formuláru? Čo všetko ovplyvňuje opis predmetu zákazky? Aké požiadavky by mali byť jeho súčasťou?
 • Analýza vybraných realizovaných obchodov - identifikovanie častých chýb verejných obstarávateľov a identifikácia inšpiratívnych častí opisu
 • Názorné vyhlásenie súťaže v EKS


Lektor - Mgr. Marcela Návesňáková


 • Vyštudovala manažment vzdelávania dospelých so zameraním na progresívne formy vzdelávania 
 • V súčasnosti úzko spolupracuje s Mgr. Jaroslavom Lexom. Už viac ako rok pôsobí v asociácií APUeN SK, kde sa venuje projektom elektronizácie verejného obstarávania. 
 • Od júla 2014 sa intenzívne zaoberá problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Od jesene 2014 v tejto oblasti aj lektoruje. 


Odporúčame:


- ak môžete, príďte na školenie aj s notebookom alebo tabletom (wifi pripojenie je k dispozícii) a prineste si aj prístupové údaje, ak Vám už boli zriadené


Účastnícky poplatok:


75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH
 


Poplatok za seminár zahŕňa:


Občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.


* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype