Skúsenosti s EKS po oficiálnom spustení - TERMÍN JE OBSADENÝ

10997876_s.jpg


dňa:                    15. apríla 2015 (streda)
v čase:                09:00 - 14:00 (registrácia od 08:30)
miesto:               VO SK, a.s., budova Slovanet, 2. posch., Záhradnícka 151, Bratislava

 

Program školenia:


 • § 9b v praxi, skupiny, položky, limity - aplikácia § 9b a s tým súvisiace povinnosti
 • Špecifikácia predmetu nákupu na trhovisku
 • Analýza vybraných nákupov na trhovisku - ich prínosy a negatíva
 • Skúšobné nahodenie zákazky v EKS


Obsahové zameranie:


 • Čo sú/ nie sú bežne dostupné tovary/služby/práce? Čo všetko ovplyvňuje bežná dostupnosť? Ako a kedy zdokumentovať posúdenie bežnej dostupnosti?
 • Na čo treba myslieť už pri tvorbe opisného formuláru? Čo všetko ovplyvňuje opis predmetu zákazky? Aké požiadavky by mali byť jeho súčasťou?
 • Analýza vybraných realizovaných obchodov - identifikovanie častých chýb verejných obstarávateľov a identifikácia inšpiratívnych častí opisu
 • Názorné vyhlásenie súťaže v EKS


Lektor - Mgr. Marcela Návesňáková


 • Vyštudovala manažment vzdelávania dospelých so zameraním na progresívne formy vzdelávania 
 • V súčasnosti úzko spolupracuje s Mgr. Jaroslavom Lexom. Už viac ako rok pôsobí v asociácií APUeN SK, kde sa venuje projektom elektronizácie verejného obstarávania. 
 • Od júla 2014 sa intenzívne zaoberá problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Od jesene 2014 v tejto oblasti aj lektoruje. 


Odporúčame:


- ak môžete, príďte na školenie aj s notebookom alebo tabletom (wifi pripojenie je k dispozícii) a prineste si aj prístupové údaje, ak Vám už boli zriadené


Účastnícky poplatok:


75 EUR bez DPH / 90 EUR s DPH
 


Poplatok za seminár zahŕňa:


Občerstvenie počas semináru, obed, študijné materiály.


* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obch.zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype