SEMINÁR 31.01.2018: ZMLUVY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 Vo vašich požiadavkách na nové školenia sa často objavovala téma zmluv vo verejnom obstarávaní. Preto sme sa rozhodli na tieto požiadavky reagovať a pripraviť seminár, počas ktorého si tieto súvisiace otázky podrobnejšie rozoberieme. 

4866092_s.jpg

Dátum a miesto konania.

Dňa:   31.01.2018 (streda)

V čase:   9:00 - 15:00 (registrácia od 08:30)

Miesto: VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava

Program.

 • druhy zmlúv podľa z pohľadu legislatívy
  • zmluvy podľa Zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)
  • zmluvy podľa Obchodného zákonníka
  • zmluvy podľa iných zákonov
 • uzatváranie zmlúv z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní
 • ako postupovať pri príprave zmluvy do verejného obstarávania
  • ako správne definovať predmet zákazky do zmluvy
  • dodacie podmienky
  • nastavenie platobných podmienok
  • zabezpečenie súladu s podmienkami súťaže a zmluvou
  • nastavenie sankčných mechanizmov
  • záručné podmienky
  • zabezpečenie zmluvných vzťahov
 • dodatky k zmluvám podľa zákona o verejnom obstarávaní
 • zverejňovanie zmlúv
  • ktoré subjekty sú povinné zverejňovať
  • platnosť a účinnosť zmluvy
  • alternatívne možnosti zverejnenia zmluvy

Lektori.

Mgr. Ľubomír Kubička

v spoločnosti VO SK, a.s. pracuje na pozícii team lídra pre procesy obstarávania. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Verejné obstarávanie pozná detailne tak zo strany uchádzača ako aj zo strany verejného obstarávateľa. Svoje skúsenosti získal v súkromnej ako aj štátnej sfére.   

Účastnícky poplatok.

120 EUR bez DPH / 144  EUR s DPH

 • Poplatok zahŕňa občerstvenie počas seminára, obed, študijné materiály.
 • Postup: vyplňte prihlášku (pre každú osobu samostatne) – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje,  vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári.
 • Možná je aj úhrada v hotovosti na mieste v deň konania semináru.

Informácie a otázky.

Zuzana Bachratá, koordinátorka školenia, 0917 774 777, info@vosk_sk

_________________________________________________________ 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

* obrázok z 123rf.com

 

 

Prihláška

Polia označené * sú povinné

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype