SEMINÁR 31.05.2018: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Z POHĽADU DODÁVATEĽOV.

 Na čo si dať pozor pri príprave ponúk?   Ako sa brániť proti svojvôli verejného obstarávateľa? Ako si zvýšiť šance na úspech?   Seminár je určený primárne pre dodávateľov, čiže záujemcov/uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Budeme sa venovať aktuálnym problémom v oblasti verejného obstarávania, praktickým skúsenostiam, pozitívam a nedostatkom súčasnej právnej úpravy súvisiacej s verejným obstarávaním, špecifikám zákaziek spolufinancovaných z európskych fondov.

21925797_s.jpgDátum a miesto konania.

Dňa:       31.05.2018 (štvrtok)

V čase:   9:00 - 14:30 (registrácia od 08:30)

Miesto:  VO SK, a.s. (budova Slovanet, 2.poschodie), Záhradnícka 151, Bratislava

 

 

Program.

 

Blok č. 1

·       Aktuálne platné finančné limity

·    Zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zákazky spolufinancované z európskych fondov

 

Blok č. 2

       Osobitosti zákaziek na Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS)

       Podmienky účasti a kreativita verejných obstarávateľov pri ich určovaní

 

Blok č. 3

       Jednotný európsky dokument

       Novinka od 1.2.2017, resp. povinnosti od 31.7.2017: Register partnerov verejného sektora – kedy mám povinnosť sa do neho zapísať, koľko to stojí, ako dlho trvá zápis

     Žiadosť o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, žiadosť o vysvetlenie ponuky a žiadosť o zmenu subdodávateľa ako predkolo vylúčenia, prevencia

 

Blok 4

     Nášľapné míny v súťažných podkladoch

     Uplatňovanie revíznych postupov

     Predkontraktačné podmienky a poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy alebo „som prvý, ale ešte nemám vyhrané“

     Uzatváranie dodatkov k zmluvám

     Výber z najzaujímavejších judikátov a rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. Chýbal by nám odbor metodiky?

     Voľná diskusia (dovolená počas celého seminára)

 

Lektor.

Mgr. Silvia Grünzweigová

Má bohaté, viac ako 10 ročné skúsenosti s kontrolou verejných obstarávaní v rámci eurofondových zákaziek. Pracovala ako riaditeľka odboru kontroly verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na Riadiacom orgáne na Ministerstve životného prostredia na oddelení kontroly verejného obstarávania a na odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2012 patrila medzi odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie. Od augusta 2016 pôsobí na pozícii konzultanta pre verejné obstarávanie  v spoločnosti VO SK a.s. a realizuje verejné obstarávania na kľúč pre klientov.

 

Účastnícky poplatok.

 

120 EUR bez DPH / 144 EUR s DPH

 

     Poplatok zahŕňa občerstvenie počas seminára, obed, študijné materiály.

    Postup: vyplňte prihlášku (za každú osobu samostatne) – tým si rezervujete miesto,  zašleme Vám fakturačné údaje, vykonáte úhradu a faktúru Vám odovzdáme na seminári. Ďalšou možnosťou je úhrada v hotovosti na mieste.

 

Informácie a otázky.

Branislav Šarmír, 0902 774 777, info@vosk_sk

Marek Halmo, koordinátor školenia, 0917 774 777, info@vosk_sk

 

_________________________________________________________ 

* Zaslaním záväznej prihlášky vzniká obchodný vzťah v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka. Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom podujatia. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si VO SK, a.s. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

* VO SK, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu termínu

* použitý obrázok 123rf.com

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype