ÚVO upozorňuje na zábezpeku pri podlimitných zákazkach

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska vyžadovať zábezpeku. 

Postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska je upravený v ustanoveniach § 100 až § 102 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") s odvolaním sa na prvú časť zákona o verejnom obstarávaní.

Uvedené ustanovenia neupravujú možnosť zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou, ani neobsahujú odkaz na použitie ustanovenia § 36 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní upravujúci inštitút zábezpeky.

Z uvedeného vyplýva že vyžadovanie zábezpeky v prípade aplikácie postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

zdroj informácie: tu

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype