ÚVO upozorňuje na zábezpeku pri podlimitných zákazkach

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska vyžadovať zábezpeku. 

Postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska je upravený v ustanoveniach § 100 až § 102 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") s odvolaním sa na prvú časť zákona o verejnom obstarávaní.

Uvedené ustanovenia neupravujú možnosť zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou, ani neobsahujú odkaz na použitie ustanovenia § 36 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní upravujúci inštitút zábezpeky.

Z uvedeného vyplýva že vyžadovanie zábezpeky v prípade aplikácie postupu zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

zdroj informácie: tu

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype