Vyhláška ÚVO pre elektronické aukcie

Dnes bola v Zbierke Zákonov zverejnená Vyhláška 132/2016 Úradu pre verejné obstarávanie z 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie  

proebiz_1.jpg

Znenie vyhlášky nájdete v sekcii "Legislatíva" alebo v tomto priloženom linku:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/132/20160418

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype