Vyhláška ÚVO pre elektronické aukcie

Dnes bola v Zbierke Zákonov zverejnená Vyhláška 132/2016 Úradu pre verejné obstarávanie z 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie  

proebiz_1.jpg

Znenie vyhlášky nájdete v sekcii "Legislatíva" alebo v tomto priloženom linku:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/132/20160418

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype