Úspešný predaj

Čo o nás napísali v mesačníku Pezinčan... Začiatkom decembra sme pre Mesto Pezinok realizovali elektronickú aukciu na predaj pozemkov, ktorá bola veľmi úspešná, veď čítajte ... :) 

December 2011
Mesto Pezinok si 2. decembra úspešne zopakovalo elektronickú aukciu, pri ktorej predávalo stavebný pozemok Na Bielenisku. Prihlásených bolo 12 záujemcov a počas dvojhodinovej aukcie sa suma vyšplhala zo znalcom odhadovaných 105 850 eur na konečných 178 000 eur. Je to prvá suma, kapitálový príjem mesta, ktorá pôjde do budúcoročného rozpočtu. Opäť sa potvrdilo, že tento typ predaja majetku mesta nie je len jedným z najtransparentnejších, ale aj ekonomicky najvýhodnejších spôsobov nakladania s majetkom.Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype