Úspešný predaj

Čo o nás napísali v mesačníku Pezinčan... Začiatkom decembra sme pre Mesto Pezinok realizovali elektronickú aukciu na predaj pozemkov, ktorá bola veľmi úspešná, veď čítajte ... :) 

December 2011
Mesto Pezinok si 2. decembra úspešne zopakovalo elektronickú aukciu, pri ktorej predávalo stavebný pozemok Na Bielenisku. Prihlásených bolo 12 záujemcov a počas dvojhodinovej aukcie sa suma vyšplhala zo znalcom odhadovaných 105 850 eur na konečných 178 000 eur. Je to prvá suma, kapitálový príjem mesta, ktorá pôjde do budúcoročného rozpočtu. Opäť sa potvrdilo, že tento typ predaja majetku mesta nie je len jedným z najtransparentnejších, ale aj ekonomicky najvýhodnejších spôsobov nakladania s majetkom.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype