Úplne nový Zákon o verejnom obstarávaní je na svete!

Dnes 04.12.2015 bol v Zbierke zákonov publikovaný pred časom spomínaný Úplne nový zákon o verejnom obstarávaní s číslom 343/2015 Z.z. 

26932130_s.jpg

Tento zákon úplne nahrádza Zákon č. 25/2006 Z.z. aj so všetkými novelami. Účinnosť zákona je vo všeobecnosti od 18.04.2016. Výnimkou sú 2 ustanovenia, ktoré nadobúdajú účinnosť v terajšom Zákone č. 25/2006 Z.z. od 01.01.2016:

1. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „oficiálnu rozvojovú pomoc“ nahrádzajú slovami „rozvojovú spoluprácu“.

Podstatný je tento bod – pri možnosti nadlimitného EKS sa stanovila minimálna lehota 15 dní

2. V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2.“

Pre viac informácií sledujte našu stránku a zúčastnite sa na seminári k tomuto zákonu dňa 16.12.2016

 

 

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype