Úplne nový Zákon o verejnom obstarávaní je na svete!

Dnes 04.12.2015 bol v Zbierke zákonov publikovaný pred časom spomínaný Úplne nový zákon o verejnom obstarávaní s číslom 343/2015 Z.z. 

26932130_s.jpg

Tento zákon úplne nahrádza Zákon č. 25/2006 Z.z. aj so všetkými novelami. Účinnosť zákona je vo všeobecnosti od 18.04.2016. Výnimkou sú 2 ustanovenia, ktoré nadobúdajú účinnosť v terajšom Zákone č. 25/2006 Z.z. od 01.01.2016:

1. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „oficiálnu rozvojovú pomoc“ nahrádzajú slovami „rozvojovú spoluprácu“.

Podstatný je tento bod – pri možnosti nadlimitného EKS sa stanovila minimálna lehota 15 dní

2. V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2.“

Pre viac informácií sledujte našu stránku a zúčastnite sa na seminári k tomuto zákonu dňa 16.12.2016

 

 

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype