Úloha elektronickej aukcie v procese verejného obstarávania.

Povinnosť použitia elektronickej aukcie je v zákone o verejnom obstarávaní zadefinovaná pre nadlimitné zákazky s účinnosťou od 1.4.2011 a pre podlimitné zákazky od 1.1.2012.

Ubehol teda relatívne dlhý čas na to, aby si tak uchádzači, ako aj verejní obstarávatelia na elektronickú aukciu ako súčasť verejného obstarávania zvykli. V praxi však dennodenne narážame na rôzne mýty o elektronickej aukcii, súvisiace najmä s nepochopením jej úlohy v procese verejného obstarávania.

Použitie a zásady elektronickej aukcie sú objasnené v § 43 zákona o verejnom obstarávaní.  V odseku (2) tohto paragrafu sa píše, citujem: „Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.“

Inak povedané, elektronická aukcia nahrádza zostavovanie poradia ponúk z hľadiska plnenia kritérií komisiou. To znamená, že kým bez aukcie hodnotili plnenie kritérií podľa stanoveného vzorca členovia komisie a následne ponukám prideľovali body, teraz to robí software. Všetko ostatné ostáva v kompetencii verejného obstarávateľa a komisie. Či ide o hodnotenie splnenia podmienok účasti alebo o vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Je teda čisto na komisii, koho do elektronickej aukcie pustí a koho vylúči. Malo by však platiť, že do elektronickej aukcie sa dostanú len tie cenové ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa, tak formálne, ako aj kvalitatívne. Presne rovnako, ako pri „obálkovom“ systéme, keď sa konečné poradie ponúk z hľadiska plnenia kritérií zostavuje len z ponúk, ktoré splnia všetky požiadavky verejného obstarávateľa, čiže ktoré neboli vylúčené.

A rovnako, ako pri „obálkovom“ systéme, aj pri použití elektronickej aukcie si verejný obstarávateľ zabezpečuje kvalitu dodaného predmetu zákazky podrobným opisom predmetu zákazky a dobre zadefinovanými zmluvnými podmienkami, ktoré sú povinnou súčasťou súťažných podkladov.

Nazdávam sa preto, že kritici elektronickej aukcie, ktorí argumentujú znižovaním ceny na úkor kvality, nie úplne rozumejú použitiu a úlohe elektronickej aukcie v procese verejného obstarávania.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 47, dňa 20.11.2012

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype