Tretia novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2015

Radi by sme vám dali do pozronosti nenápadnú zmenu v zákone o verejnom obstarávaní (ZVO), platnú od 29.04.2015 (zákon č. 87/2015). 

29548369_s.jpg

Prišlo k doplneniu textu v § 26 ods. (1) písm. c) ZVO:

pôvodné znenie

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.“

nové znenie:

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.“

Táto zmena sa musí odzrkadliť v podmienkach účasti vo výzvach a oznámeniach a tiež v ponukách uchádzačov.

Ešte dodávame, že to platí pre súťaže vyhlásené po predmetnom dátume, súťaže vyhlásené pred 29.04.2015 idú podľa v tom čase platného znenia.

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype