Tretia novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2015

Radi by sme vám dali do pozronosti nenápadnú zmenu v zákone o verejnom obstarávaní (ZVO), platnú od 29.04.2015 (zákon č. 87/2015). 

29548369_s.jpg

Prišlo k doplneniu textu v § 26 ods. (1) písm. c) ZVO:

pôvodné znenie

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.“

nové znenie:

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.“

Táto zmena sa musí odzrkadliť v podmienkach účasti vo výzvach a oznámeniach a tiež v ponukách uchádzačov.

Ešte dodávame, že to platí pre súťaže vyhlásené po predmetnom dátume, súťaže vyhlásené pred 29.04.2015 idú podľa v tom čase platného znenia.

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype