Smernica o zadávaní verejných zákaziek

Doplnili sme v sekcii Legislatíva novoprijatú Smernicu Európskeho parlamentu a rady o verejných zákazkách

V sekcii legislatíva nájdete:

  • okrem aktuálne platnej Smernice Európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby 
  • aj textáciu novej smernice, ktorá ešte nenadobudla účinnosť. Do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti sú členské štáty povinné ju transponovať do svojej legislatívy

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype