Smernica o zadávaní verejných zákaziek

Doplnili sme v sekcii Legislatíva novoprijatú Smernicu Európskeho parlamentu a rady o verejných zákazkách

V sekcii legislatíva nájdete:

  • okrem aktuálne platnej Smernice Európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby 
  • aj textáciu novej smernice, ktorá ešte nenadobudla účinnosť. Do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti sú členské štáty povinné ju transponovať do svojej legislatívy

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype