Smernica o zadávaní verejných zákaziek

Doplnili sme v sekcii Legislatíva novoprijatú Smernicu Európskeho parlamentu a rady o verejných zákazkách

V sekcii legislatíva nájdete:

  • okrem aktuálne platnej Smernice Európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby 
  • aj textáciu novej smernice, ktorá ešte nenadobudla účinnosť. Do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti sú členské štáty povinné ju transponovať do svojej legislatívy

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype