Rozširujeme náš tím

Do nášho rozširujúceho sa tímu hľadáme skúseného pracovníka s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie. Ak by ste mali záujem alebo niekto z Vášho okolia, napíšte nám na office@vosk.sk

 

Špecialista verejného obstarávania (OSO)

VO SK, a.s.

   

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce
• vykonávanie samostatných projektov VO pre klientov,
• predpríprava a plánovanie VO (rozhodovanie o použití metódy verejného obstarávania,...)
• príprava na zadávanie VO (príprava výzvy, oznámenia, súťažných podkladov)
• zadávanie zákaziek (komunikácia s uchádzačmi, vysvetľovanie podmienok účasti resp. SP, posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk, revízne postupy),
• organizovanie otvárania obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk komisiou a v procese verejného obstarávateľa dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní,
• v prípade revíznych postupov spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, spracovanie stanoviska pre ÚVO a zastupovanie verejného obstarávateľa pri konaniach na ÚVO,
• plnenie povinností voči Úradu podľa ust. § 49 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
• zabezpečovanie evidencie, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní,
• zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou,
• metodické usmerňovanie junior špecialistov VO.

Požiadavky:
• Odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na Úrade pre verejné obstarávanie,
• Prax minimálne 5 rokov vo verejnom obstarávaní,
• Tovaroznalectvo,
• Do odpovede na pracovnú ponuku žiadame uviesť registračné číslo odbornej spôsobilosti a zoznam zákaziek, ktoré kandidát realizoval !!!

Iné výhody

• motivujúce finančné ohodnotenie
• práca v príjemnom dynamickom kolektíve
• vzdelávanie a kariérny rozvoj

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:
právne, ekonomické, IT

Znalosti

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne

Administratívne a ekonomické znalosti:
Hospodárska korešpondencia - pokročilý

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word - expert
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Požadovaná prax

Prax na pozícii/v oblasti:
5

Počet rokov praxe:
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, schopnosť zvládať stresové situácie, analytické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť VO SK, a.s. bola založená v roku 2010, s cieľom zlepšenia úrovne služieb verejného obstarávania a zvýšenia jeho transparentnosti. Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti vo verejnom obstarávaní, sú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie 5 a viac rokov. Víziou našej spoločnosti je poskytovanie takých služieb, ktoré zabezpečia úplnú elektronizáciu procesu verejného obstarávania.
Poskytujeme však rôzne služby aj pre súkromný sektor. Ide hlavne o optimalizáciu firemných nákupov a zavádzanie efektívnych elektronických nástrojov na firemný nákup.
Zabezpečujeme aj služby elektronických aukcií vo forme rôznych produktov a to tak pre verejný ako aj pre súkromný sektor. Prevádzkujeme aukčný portál www.etenders.sk.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype