Rozdiel medzi prísľubmi a skupinou dodávateľov

Prísľuby, či skupina dodávateľov? Dozviete sa viac v nasledujúcom príspevku.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia (§ 27 ods. 2  Zákona o verejnom obstarávaní) resp. na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28 ods. 2) využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. Inými slovami hovoríme o prísľuboch tretej osoby.

Uchádzač je v tomto prípade len jeden. Na splnenie podmienok účasti používa prísľub tretej osoby. Dôležité je, že takýto prísľub musí mať formu zmluvy a tretia osoba musí mať oprávnenie na podnikanie na tú časť predmetu obstarávania, na ktorú sa v zmluve o budúcej zmluve zaväzuje.

 Skupina dodávateľov sa riadi ustanoveniami § 31 Zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzači sú si v tomto prípade rovnocenní. Verejný obstarávateľ nesmie po skupine dodávateľov vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov (napr. spoločný podnik, s.r.o., a. s.) do predloženia ponuky.

Pri skupine dodávateľov každý člen skupiny osobitne preukazuje splnenie osobného postavenia (§ 26). Finančné a ekonomické postavenie (§ 27) a technickú alebo odbornú spôsobilosť (§ 28) preukazuje skupina dodávateľov spoločne. Teda pri preukazovaní splnenia týchto podmienok (§ 27, § 28) sa môžu  dopĺňať resp. stačí, ak podmienky  spĺňa len jeden člen skupiny.

Ing. Branislav Šarmír, VO SK, a. s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách dňa 01.05.2012Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype