Rok sa s rokom schádza.

Nie je to tak dávno, čo sme sa prostredníctvom tejto rubriky začali prihovárať čitateľom Obecných novín za účelom postupného rozuzlovania klbka s názvom verejné obstarávanie, pozostávajúceho z množstva paragrafov, metodických usmernení či problémov vyplývajúcich priamo z praxe.

Čas, ktorý sa mnohým javí ako nedávny, však predstavuje etapu celého roka 2012. V tomto, poslednom tohoročnom čísle Obecných novín, by som preto uplynuvší rok vo verejnom obstarávaní rád zrekapituloval.

V našich stĺpčekoch sme sa venovali všetkým najpálčivejším problémom a otázkam verejného obstarávania. Povedali sme si, kedy použiť elektronickú aukciu, pričom sme reflektovali najmä na povinnosť jej použitia už pri podlimitných zákazkách od 1.1.2012. Rozobrali sme si jednotlivé etapy verejného obstarávania, kládli sme dôraz na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú verejní obstarávatelia pri realizácii súťaží a identifikovali sme najdôležitejšie momenty pri príprave dobrej súťaže. Takisto sme sa dotkli pripravovanej veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, pričom sme poukázali tak na pozitívne, ako aj negatívne javy vyplývajúce z jej prípadného schválenia.

Našim cieľom však nebolo iba informovať a radiť, ale aj rozpútať diskusiu o problematike verejného obstarávania, ktorá by identifikovala konkrétne starosti miest a obcí pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní na účely zabezpečenia ich chodu alebo investícií. Musím konštatovať, že ohlasy prekonali naše očakávania a zároveň vyjadrujem poľutovanie, že sa nám nepodarilo zodpovedať na všetky vaše otázky a podnety. Ale ubezpečujem vás, našich verných čitateľov, že pokiaľ 21.12.2012 nenastane avizovaný koniec sveta, tak v ďalšom roku sa vynasnažíme v týchto stĺpčekoch dohnať zanedbané. Čo znamená iba toľko, že aj v roku 2013 sa budete na týchto stránkach a v tejto rubrike stretávať s našimi, verím že užitočnými postrehmi z oblasti verejného obstarávania.

Chcel by som teda všetkým pravidelným i občasným čitateľom nielen za seba, ale za celý tím spoločnosti VO SK, a.s., ktorý sa spolupodieľal na príprave tejto rubriky, poďakovať za prejavenú priazeň a zároveň zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Autor: Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 51 dňa 18.12.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype