Realizovať elektronickú aukciu aj pri jedinom uchádzačovi?

Uvádzame stĺpček napísaný do Obecných novín, kde rozoberáme otázku, či realizovať elektronickú aukciu v procese verejného obstarávania aj vtedy, keď ostane jediný uchádzač.

Možno ste už aj Vy pri verejnom obstarávaní zažili situáciu, že do súťaže predložil ponuku len jediný uchádzač alebo len jediný uchádzač splnil podmienky účasti. Realizovať aj v takomto prípade elektronickú aukciu alebo nie?

Na prvý pohľad logika vraví, že nemá zmysel robiť elektronickú aukciu v takomto prípade. Uchádzač bude súťažiť sám so sebou? Napriek tejto logike je však potrebné elektronickú aukciu zrealizovať. A to z viacerých dôvodov.  Ak už raz v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzve na predkladanie ponúk je uvedené, že sa použije elektronická aukcia, je potrebné ju vykonať a to vzhľadom na dodržanie princípov verejného obstarávania.

Niektorí verejní obstarávatelia v súťažných podkladoch uvádzajú, že ak nastane takáto situácia a zostane jediný uchádzač, elektronická aukcia sa nebude realizovať. Nie je to správne. Je totiž veľa záujemcov a uchádzačov, ktorí sa z určitých vlastných dôvodov nechcú zúčastňovať súťaží, v ktorých je použitá el. aukcia. Ak by vedeli, že sa nakoniec aukcia nepoužije, pravdepodobne by sa do súťaže prihlásili. Verejný obstarávateľ takto porušuje princíp nediskriminácie uchádzačov ako jednu z hlavných povinností verejného obstarávateľa (§ 9, ods. 4 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) a teda mení podmienky súťaže počas priebehu procesu verejného obstarávania.

Ak máte aj Vy otázku týkajúcu sa verejného obstarávania alebo samotnej elektronickej aukcie, napíšte nám ju na info@vosk_sk , radi ju zodpovieme v niektorom z ďalších čísiel.

Branislav Šarmír, VO SK,a.s.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype