Pri ktorých zákazkách je možné použiť zábezpeku?

Ďalší zo stĺpčekov o Verejnom obstarávaní. Článok uverejnený v Obecných novinách 10/2012 zo dňa 6.3.2012

V niektorých súťažiach je pre verejného obstarávateľa vhodné použiť zábezpeku. Verejný obstarávateľ môže mať na to viac dôvodov.  Jedným z hlavných dôvodov býva to, aby sa obstarávateľ vyhol nesplniteľným alebo inak nereálnym ponukám uchádzačov. Teda takým ponukám, kedy uchádzač predloží najlepšiu ponuku ale, keď príde na „lámanie chleba“, tak zmluvu nepodpíše.

Kedy však môže verejný obstarávateľ vyžadovať zloženie zábezpeky? Vyžadovanie zábezpeky je možné pri podlimitných a nadlimitných zákazkách.

Pri podprahoch by sa zábezpeka nemala vyžadovať nakoľko o tom, tak. trochu šalamúnsky, hovorí samotné ust.§ 99 – zadávanie podprahových zákaziek a to hneď prvá veta „Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti (zákona o verejnom obstarávaní)“. To znamená, že ide o § 1 - § 21. Keďže o zábezpeke hovorí až § 36 zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenie § 99 neodkazuje na možnosť uplatnenia § 36.

Dá sa teda konštatovať, že vyžadovanie zábezpeky od uchádzačov v prípade zadávania zákaziek s finančným limitom podprahovej zákazky je nad rámec zákona o verejnom obstarávaní. Nad rámec zákona je aj vyžadovanie zábezpeky pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

Branislav Šarmír, VO SK, a.s.Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype