Pri ktorých zákazkách je možné použiť zábezpeku?

Ďalší zo stĺpčekov o Verejnom obstarávaní. Článok uverejnený v Obecných novinách 10/2012 zo dňa 6.3.2012

V niektorých súťažiach je pre verejného obstarávateľa vhodné použiť zábezpeku. Verejný obstarávateľ môže mať na to viac dôvodov.  Jedným z hlavných dôvodov býva to, aby sa obstarávateľ vyhol nesplniteľným alebo inak nereálnym ponukám uchádzačov. Teda takým ponukám, kedy uchádzač predloží najlepšiu ponuku ale, keď príde na „lámanie chleba“, tak zmluvu nepodpíše.

Kedy však môže verejný obstarávateľ vyžadovať zloženie zábezpeky? Vyžadovanie zábezpeky je možné pri podlimitných a nadlimitných zákazkách.

Pri podprahoch by sa zábezpeka nemala vyžadovať nakoľko o tom, tak. trochu šalamúnsky, hovorí samotné ust.§ 99 – zadávanie podprahových zákaziek a to hneď prvá veta „Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti (zákona o verejnom obstarávaní)“. To znamená, že ide o § 1 - § 21. Keďže o zábezpeke hovorí až § 36 zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenie § 99 neodkazuje na možnosť uplatnenia § 36.

Dá sa teda konštatovať, že vyžadovanie zábezpeky od uchádzačov v prípade zadávania zákaziek s finančným limitom podprahovej zákazky je nad rámec zákona o verejnom obstarávaní. Nad rámec zákona je aj vyžadovanie zábezpeky pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

Branislav Šarmír, VO SK, a.s.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype