Prezident podpísal zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní

Prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. 2. 2014 podpísal zmeny Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Novinky sú teda účinné od 27. 2. 2014. 

Prezident podpisuje_1.jpg

Konkrétne prezident SR podpísal zákon z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Áno, cez tento zákon boli zmenené pravidlá verejného obstarávania. O tom, čo zmeny prinesú a konkrétnych zmenách sme písali v našom blogu.

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype