Prezident podpísal zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní

Prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. 2. 2014 podpísal zmeny Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Novinky sú teda účinné od 27. 2. 2014. 

Prezident podpisuje_1.jpg

Konkrétne prezident SR podpísal zákon z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Áno, cez tento zákon boli zmenené pravidlá verejného obstarávania. O tom, čo zmeny prinesú a konkrétnych zmenách sme písali v našom blogu.

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype