Parlament schválil veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Poslanci parlamentu  konečne  p o chaotickom procese  schválili znenie veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní. 

Tak a je to tu. Po rozvláčnom a chaotickom procese pripomienkovania, schvaľovania, po bleskovej malej novele zákona a následných pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov veľkej novely zákona, poslanci parlamentu schválili znenie veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

Celkovo bolo prijatých 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pričom prešli aj návrhy opozičných poslancov. Za konečný návrh zákona ako celku následne hlasovalo 85 poslancov, proti hlasovali dvaja poslanci, zdržalo sa 51 poslancov. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňa 01.07.2013 okrem elektronického trhoviska, ktoré má byť „účinné“ od 01.01.2014.

 

Nechcem dnes písať o jednotlivých zmenách v zákone. Chcel by som len vyjadriť svoj osobný pocit tak z hlasovania poslancov, ako aj zo zákona ako takého.

 

Proti zákonu hlasovali dvaja poslanci. Všetci ostatní z prítomných poslancov boli za alebo sa hlasovania zdržali. Zdržanie sa je z môjho pohľadu alibistickým prejavom súhlasu, čiže môžem s pokojným svedomím povedať, že drvivej väčšine poslancov takýto zákon vyhovuje, z čoho som zdesený. Nespomínam si totiž na zákon, ktorého prijatie by sprevádzalo také odignorovanie pripomienok v pripomienkovom konaní alebo také nesystémové zásahy ako víkendová malá novela zákona. Rovnako si nespomínam, aby bolo prijatých toľko pozmeňovacích návrhov, ktoré zlú novelu ešte zhoršili a priniesli do nej neodhadnuteľné množstvo dier, nášľapných mín a logických nezmyslov. Ako keby ich v pôvodnom znení nebolo dostatočne veľa.

 

Najsmutnejšia na celej veci je diskusia okolo celej novely zákona. Nemyslím iba verejnú diskusiu, ale aj diskusie v parlamente. Pozorne som sledoval parlamentné rozpravy a s ľútosťou musím skonštatovať, že sa povedalo síce objemovo veľa, ale obsahovo nič. Naši zákonodarcovia jednoducho procesu a zmyslu verejného obstarávania nerozumejú. To, prečo do celého procesu neboli zapojení ľudia, ktorí nielen že majú prax vo verejnom obstarávaní, ale okrem toho aj problematike verejného obstarávania rozumejú, je na zamyslenie.

 

Ja som si svoj názor urobil.

 

V ďalších týždňoch sa napriek tomu vynasnažím rozobrať prijatú novelu zákona konkrétne a vecne.

 

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype