Obstarávanie elektrickej energie a plynu.

Trh s elektrickou energiou a plynom je na Slovensku liberalizovaný  od 1.1.2005 pre firmy a organizácie, pre domácnosti sa tak stalo 1.7.2007. 

Liberalizácia znamená doslovne otvorenie trhu, čo ruka v ruke s oddelením predaja a distribúcie týchto komodít znamená možnosť slobodne si zvoliť svojho dodávateľa. Pre domácnosti , súkromné firmy a organizácie.

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní platí povinnosť dodávateľa energií verejne obstarávať úplne rovnako, ako pri iných tovaroch, službách či stavebných prácach, ktoré nie sú vyňaté z režimu verejného obstarávania.

Zvlášť výhodné môže byť verejné obstarávanie elektrickej energie či plynu pre obce a mestá, berúc do úvahy najmä to, že výdavky na energie predstavujú značnú záťaž pre podvyživené rozpočty samospráv.

V praxi sa stretávame veľakrát s nasledovným modelom. Mesto alebo obec má podpísanú zmluvu s dodávateľom plynu, pričom zmluva bola podpísaná povedzme v roku 1996 a následne predlžovaná dodatkami. Argumentom býva najčastejšie konštatovanie, že distribútor ponúkol zľavu z cenníka, a teda podpisom dodatku postupovalo mesto/obec  v zmysle dodržovania pravidiel hospodárnosti a efektívnosti.

Okrem toho, že vyššie uvedený postup je v rozpore zo zákonom o verejnom obstarávaní, je aj v rozpore so sedliackym rozumom. Konkurencia v segmente dodávok plynu alebo elektrickej energie je v súčasnosti relatívne vysoká. Pokiaľ dokáže dodávateľ ponúknuť sám od seba zľavu, znamená to, že pri vytvorení konkurenčného prostredia by vedel ponúknuť výraznejšiu zľavu, prípadne by vedel výhodnejšiu cenu ponúknuť iný uchádzač v súťaži. Čím by v konečnom dôsledku vedelo mesto respektíve obec ušetriť a ušetrené zdroje využiť efektívnejšie.

Obzvlášť účinným prostriedkom na dosiahnutie úspor pri obstarávaní energií je použitie elektronickej aukcie. Elektronická aukcia je povinná pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, ale využiť sa môže aj pri podprahových zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou. A je nutné skonštatovať, že efektivita použitia elektronickej aukcie pri obstarávaní energií sa aj pri nízkych hodnotách ukázala ako vysoká. 

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách č. 39 dňa 25.9.2012

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype