Národné eAukčné fórum

Dvojdňové Národné eAukčné fórum je zamerané na trendy a vývoj v eAukciách vo verejnom obstarávaní a v súkromných firmách.V dňoch 14. a 15. mája sa bude konať v bratislavskom Technopole Národné eAukčné fórum.

Prvý deň 14.5. bude venovaný verejnému obstarávaniu. Trendy a vývoj v eAukciách, ako dobre pripraviť a realizovať stavebné zákazky, posledné rozhodnutie ÚVO, v ktorom je zmienené využívanie eAukcií, aké príležitosti skrýva paragraf 9 v odseku 9. Sme radi, že naše pozvanie do diskusie prijal prezident výboru pre vzdelávanie Európskej rady a autor niekoľkých kníh o verejných zákazkách Luis Valadares Tavares, ktorý so sebou prináša informácie o novej európskej smernici a porovnanie odlišností jednotlivých európskych krajín.

Druhý deň 15.5. je zameraný na firmy. Konkrétne príklady jednotlivých typov eAukcií, overené nastavenia a stratégie. Špeciálny hosť fóra Roman Buda z Třineckých železáren sa príde podeliť o svoje skúsenosti s využívaním japonskej ticker eAukcie pri investičných zákazkách. Štatistiky a výsledky výskumov o postojoch firemných nákupov k eAukciám, ako je to s úsporami alebo s dodržovaním dojednanej kvality a ostatných podmienok.
Práca s dodávateľmi, skúsenosti so systematickým využívaním hodnotenia dodávateľa pri vyjednávaní, do akej miery mení verejné uplatnenie ratingu prístup dodávateľov k hodnoteniu výkonu a kooperácie.

Možnosť registrácie a viac informácií nájdete na internetových adresách:
Verejné obstarávanie a eA - proebiz.com/forumsk-vo
Firmy a eA - proebiz.com/forumsk-firmy

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype