Národné eAukčné fórum

Dvojdňové Národné eAukčné fórum je zamerané na trendy a vývoj v eAukciách vo verejnom obstarávaní a v súkromných firmách.V dňoch 14. a 15. mája sa bude konať v bratislavskom Technopole Národné eAukčné fórum.

Prvý deň 14.5. bude venovaný verejnému obstarávaniu. Trendy a vývoj v eAukciách, ako dobre pripraviť a realizovať stavebné zákazky, posledné rozhodnutie ÚVO, v ktorom je zmienené využívanie eAukcií, aké príležitosti skrýva paragraf 9 v odseku 9. Sme radi, že naše pozvanie do diskusie prijal prezident výboru pre vzdelávanie Európskej rady a autor niekoľkých kníh o verejných zákazkách Luis Valadares Tavares, ktorý so sebou prináša informácie o novej európskej smernici a porovnanie odlišností jednotlivých európskych krajín.

Druhý deň 15.5. je zameraný na firmy. Konkrétne príklady jednotlivých typov eAukcií, overené nastavenia a stratégie. Špeciálny hosť fóra Roman Buda z Třineckých železáren sa príde podeliť o svoje skúsenosti s využívaním japonskej ticker eAukcie pri investičných zákazkách. Štatistiky a výsledky výskumov o postojoch firemných nákupov k eAukciám, ako je to s úsporami alebo s dodržovaním dojednanej kvality a ostatných podmienok.
Práca s dodávateľmi, skúsenosti so systematickým využívaním hodnotenia dodávateľa pri vyjednávaní, do akej miery mení verejné uplatnenie ratingu prístup dodávateľov k hodnoteniu výkonu a kooperácie.

Možnosť registrácie a viac informácií nájdete na internetových adresách:
Verejné obstarávanie a eA - proebiz.com/forumsk-vo
Firmy a eA - proebiz.com/forumsk-firmy

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype