Na čo nám je verejné obstarávanie?

BLOG - Má verejné obstarávanie význam? Nebolo by nám bez neho lepšie?

7570452_s.jpg   podpis_123RF_8075379_s.jpg

Na facebooku spravujeme profil o verejnom obstarávaní. Naším cieľom je zvýšiť úroveň služieb a transparentnosti verejného obstarávania. Pred časom nám jeden pán písal, že by sa celé verejné obstarávanie malo zrušiť, lebo si myslí, že ide o legalizované rozkrádanie štátu. Aj keď aj my tiež pracujeme v tejto oblasti, nemôžeme byť zodpovední za jeho stav na celom Slovensku. Vysvetľovali sme mu tiež, že my nie sme verejné obstarávanie. Nepomohlo.

Takže, potrebujeme verejné obstarávanie? Na čo nám je vôbec dobré? Otázka jednoduchá, odpoveď už tak veľmi nie. Zákon o verejnom obstarávaní v samom úvode definuje svoje poslanie tak,  že „upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní“. A to je podľa mňa správne. V každej civilizovanej spoločnosti je potrebné nastaviť pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami. Pretože sú to peniaze nás všetkých, nás daňových poplatníkov.

Druhou stranou mince je však to, ako sme si zákon o verejnom obstarávaní nastavili. Či nie je zbytočne komplikovaný. Európska únia nám v Smernici o verejnom obstarávaní stanovuje ciele, ktoré má verejné obstarávanie napĺňať. Princípom smerníc je, že stanovujú ciele, ale nie spôsoby ich dosiahnutia. A naviac, smernica  upravuje len nadlimitné zákazky, teda zákazky nad 217 000 EUR pri tovaroch a službách a nad 5,186 mil. EUR bez DPH pri stavebných prácach. Pravidlá na nižšie zákazky si stanovujeme sami.  Zase sme pápežskejší ako pápež. Je veľmi náročné pre úradníkov sa v týchto komplikovaných pravidlách vyznať. Pozitívne vnímam snahu zákonodarcu pravidlá obstarávania zjednodušiť a celý proces hlavne v oblasti zadávania bežne dostupných komodít pri podlimitných zákazkách zefektívniť. Je to však ešte len začiatok.

Na zváženie tiež ostáva, ako sa pravidlá, ktoré stanovuje náš zákon dodržiavajú. Rovnako ako v iných oblastiach na Slovensku, aj vo verejnom obstarávaní je najväčší problém s dodržiavaním pravidiel a vymáhateľnosťou práva. Súčasný zákon o verejnom obstarávaní je platný od 1. 2. 2006. Odvtedy bol novelizovaný už 28 krát. To máme tri a pol novely každý rok! Počet plánovaných kontrol realizovaných Úradom pre verejné obstarávanie bol doteraz veľmi nízky. Neboli na to ľudia. Údajne sa to však má zmeniť. S obavami vnímam pokusy o zníženie povinnosti zverejňovať zmluvy. Vedie to k zníženiu transparentnosti a možnosti kontroly zo strany verejnosti. To by bol jednoznačne krok späť. Tam sme už boli.

Takže pravidlá sú (zatiaľ) chaotické a tlak na ich dodržiavanie takmer žiadny. Uvidíme, ako sa bude obstarávať cez elektronické trhovisko. Ideálne by bolo zjednodušiť pravidlá pri obstarávaní nižších zákaziek, ale zvýšiť úroveň dohľadu.

Branislav Šarmír

VO SK, a.s.

branislav.sarmir@vosk_sk

 

23. 1. 2014, foto illustračné: 123rf.com

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype