Mesto Leopoldov vyhlasuje architektonickú súťaž na budovu mestského úradu

Sme hrdí na to, že sa zúčastňujeme na príprave a realizácie súťaže návrhov "Mestský úrad Leopoldov", ktorá bola dnes vyhlásená. 

Leopoldov_erb.jpg

Verejné obstarávanie, v ktorom je rozhodujúcim kritériom architektonická kvalita, nie najnižšia ponuková cena, je na Slovensku výnimočnou udalosťou. V západnej Európe ide o bežnú prax, ktorá prispieva ku kvalite budov a priestorov postavených z peňazí daňových poplatníkov. (Leopoldov, 30. mája) - Mesto Leopoldov vyhlasuje architektonickú súťaž "Mestský úrad v Leopoldove". Súťažiaci môžu zasielať návrhy do 16. septembra 2014. O víťazovi rozhodne porota, v ktorej sú zastúpení renomovaní architekti Ing.arch. Pavol Paňák (spoluautor nového SND či centrály NBS), Ing.arch. Martin Jančok (víťaz ceny CE-ZA-AR z roku 2011, 2012) a Ing.arch. Michal Kuzemenský (viacnásobný člen porôt českých súťaží) ako aj zástupcovia samosprávy primátor JUDr. Milan Gavorník a poslanec Ing. Róbert Gergič.  

Nasporili 800 tisíc eur

 Súčasná, asi storočná budova úradu, už nevyhovuje funkčne ani esteticky. Samospráva sa rozhodovala medzi jej rekonštrukciou a nadstavbou alebo výstavbou novej budovy. Nakoniec necháva na súťažiacich, nech sami rozhodnú, čo má v areáli zmysel zrekonštruovať a čo treba vystavať nanovo. Na realizáciu mohli poslanci vďaka dlhodobému efektívnemu hospodáreniu mesta vyčleniť až 800 tisíc z rozpočtu.  

Nebyť mestom len na papieri 

Leopoldov bol vyhlásený za mesto relatívne nedávno, v roku 1971. Podľa primátora sa predtým "hovorilo o Leopoldove ako o mestečku. Nebolo to ani mesto, ani dedina, niečo medzi tým." Spolu so zastupiteľstvom sa už niekoľko rokov snažia dodať mu mestský charakter, aby nebol mestom len de iure ale aj de facto. Doteraz zrekonštruovali tri centrá, kde sa obyvatelia prirodzene pohybujú vo väčšej miere: predstaničný priestor, športovo-kultúrne centrum pri štadiónoch a námestie, na okraji ktorého stojí aj areál s budovou úradu. Súťažné návrhy mestského úradu by mali nadviazať na doterajšie posilňovanie mestského charakteru Leopoldova. "Chceli by sme postaviť objekt, ktorý zodpovedá po architektonickej stránke 21. storočiu,...objekt, ktorý bude tvoriť s novovybudovaným námestím určitý celok a bude jeho modernou súčasťou," povedal primátor JUDr. Milan Gavorník.  

Architektonické súťaže vo svete 

V porovnateľne veľkom Švajčiarsku sa koná približne 500 súťaží ročne, v Rakúsku okolo 100, v Českej republike približne 30 a na Slovensku do 10. Vo Švajčiarsku majú architektonické súťaže viac ako storočnú tradíciu, tešia sa uznaniu verejnosti a prispeli ku kvalite prostredia. "Keď sa obstarávajú stoličky, je namieste rozhodovať sa podľa ceny. Ak však ide o takú komplexnú službu ako návrh úradu, ktorý má občanom slúžiť desiatky rokov, zmysel má práve architektonická súťaž. Odborná porota rozpozná, či je projekt kvalitný," dodáva Ing. arch. Peter Lényi z ateliéru 2021, ktorý je odborným konzultantom súťaže. 

Viac informácií získate na stránke súťaže www.sutazleopoldov.sk.

Z tlačovej správy Mesta Leopoldov zverejnenej na stránke súťaže, 29.5.2014

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype