KONEČNE! UŽ SÚ ZNÁME NOVÉ FINANČNÉ LIMITY

ÚVO dnes 27.6.2013 vydalo usmernenie k správnemu stanoveniu finančných limitov platných od 1.7.2013

Sme radi, že Vás možeme touto cestou informovať, že ÚVO dnes vydalo Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 (doteraz sme ich nazývali "zákazky s nízkou hodnotou").

Z uvedeného vyplýva, že do doby, kedy zostane 1 mesiac do zavedenia elektronického trhoviska (najskôr júl 2014) sú finančné limity na podlimity nasledovné:

tovary a služby   od 20.000 €
stavebné práce od 30.000 €
potraviny             od 40.000 €

a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú bežne dostupné.

Viac informácií nájdete na stránke ÚVO:

http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/900132/Limity_postupy_prechodne_obdobie.pdf

Financne_limity_od_01072013.jpg

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype