KONEČNE! UŽ SÚ ZNÁME NOVÉ FINANČNÉ LIMITY

ÚVO dnes 27.6.2013 vydalo usmernenie k správnemu stanoveniu finančných limitov platných od 1.7.2013

Sme radi, že Vás možeme touto cestou informovať, že ÚVO dnes vydalo Pravidlá a postupy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9 (doteraz sme ich nazývali "zákazky s nízkou hodnotou").

Z uvedeného vyplýva, že do doby, kedy zostane 1 mesiac do zavedenia elektronického trhoviska (najskôr júl 2014) sú finančné limity na podlimity nasledovné:

tovary a služby   od 20.000 €
stavebné práce od 30.000 €
potraviny             od 40.000 €

a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú bežne dostupné.

Viac informácií nájdete na stránke ÚVO:

http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/900132/Limity_postupy_prechodne_obdobie.pdf

Financne_limity_od_01072013.jpg

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype