Elektronická aukcia povinná už od podlimitov

Od 1. januára 2012 sú verejní obstarávatelia povinní realizovať elektronickú aukciu už od podlimitov. Ak im to však vnútorný predpis nekáže ešte od nižších hodnôt.

V zmysle § 43 ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o verejnom obstarávaní“) boli obce už doteraz povinné použiť vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru elektronickú aukciu pri nadlimitoch. Táto povinnosť sa týka aj poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky.

V zákone o verejnom obstarávaní v § 155h, ods. 2 sa uvádza, že „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní do 1.januára 2012 pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu.“ Inými slovami z toho vyplýva, že od 1.1.2012 obce sú ako verejní obstarávatelia povinné použiť elektronickú aukciu už od podlimitných zákaziek. Teda ide o zákazky na tovary alebo služby s predpokladanou hodnotou 40.000 € bez DPH a viac, pri stavebných prácach od 200.000 € bez DPH.

Mnohé obce a mestá však už aj v dnešnej dobe dobrovoľne vykonávajú elektronické aukcie už od hodnôt napr. nad 5.000 € bez DPH, niektoré zas od podprahových zákaziek (pri tovaroch a službách od 10.000 € bez DPH a pri stavebných prácach od 20.000 € bez DPH). Dôvodom je predovšetkým značná finančná úspora dosiahnutá vďaka konkurenčnému boju dodávateľov.

Ak máte aj Vy otázku týkajúcu sa verejného obstarávania alebo samotnej elektronickej aukcie, napíšte nám ju na info@vosk_sk, radi ju zodpovieme v niektorom z ďalších čísiel.

Branislav Šarmír, VO SK,a.s.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype