Elektronická aukcia - kladivo na náklady

Na začiatku mája sme pre svojho stáleho zákazníka realizovali veľmi zaujímavú súťaž a radi by sme sa s Vami o túto   skúsenosť podelili. 

21723586_s.jpg

Náš zákazník za nami prišiel s požiadavkou, aby sme mu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zrealizovali firemný nákup na kuriérske služby na jeden rok. Bol síce spokojný so svojim aktuálnym dodávateľom, ale potreboval optimalizovať náklady svojej firmy a táto položka tvorila z jeho nákladov podstatnú časť. Rozhodli sme sa preto pre on-line výberové konanie prostredníctvom elektronickej aukcie, ktorá nám ušetrila čas a stiahla cenu na minimum bez zložitého a zdĺhavého vyjednávania s jednotlivými dodávateľmi.

Ako prvé sme si vyžiadali všetky dostupné podklady ohľadom služby, ktorú im poskytuje aktuálny dodávateľ, ako aj nové požiadavky, ktoré by sa dali využiť pri príprave tendra, prípadne zapracovať do budúcej zmluvy s novým  dodávateľom. Všetky informácie  sme spracovali a na základe týchto vstupných údajov sme špecifikovali podmienky, jednak pevne stanovené, ako aj voliteľné  a samozrejme položky, o ktoré sa bude súťažiť v elektronickej aukcii.

Predmet tendra:

Súťažilo sa o celkovú cenu doručenia zásielok za jeden rok. Účastníci jednotkovou cenou naceňovali sedem povinných položiek,  a to zásielky rozdelené podľa ich hmotnosti  (napr. do 1 kg.). Pri každej položke bolo uvedené množstvo odobraných zásielok za jeden rok. Okrem povinných položiek uvádzali účastníci aj jedenásť voliteľných podmienok, ktoré mohli ovplyvniť výber úspešného účastníka (napr. poistenie bezplatne do hodnoty v EUR, splatnosť faktúr, avízo o doručení zásielky formou SMS, atď.).

Podmienky tendra:

Zásielky boli posielané väčšinou z jedného miesta v  Bratislave do 103 rôznych miest na Slovensku. Zvyšok zásielok smeroval opačne, teda do Bratislavy. Termín dodania bol pevne stanovený na D + 1. Všetci účastníci súťaže dostali k dispozícii prehľad zásielok za posledný kvartál, aby si vedeli urobiť obraz o celkovom množstve zásielok za jeden rok ako aj ich smerovanie a hmotnosť .

Postup:

Po nastavení tendra, jeho podmienok a súťažných položiek, sme so základnými informáciami oslovili jedenásť dodávateľov, ktorí poskytujú túto službu v rámci celého Slovenska. Samozrejme  medzi nimi bol aj aktuálny dodávateľ kuriérskych služieb. Následne sme zadali súťaž do aukčného softwaru PROebiz a poslali sme pozvánky do elektronickej aukcie šiestim dodávateľom, ktorí prejavili záujem o účasť v tendry. Elektronická aukcia bola nastavená na tri kolá. V prípravnom kole zadávali účastníci svoje ponuky a oboznamovali sa s aukčným prostredím. Druhé kolo – kontrolné, slúžilo vyhlasovateľovi na kontrolu vstupných ponúk. Samotné aukčné kolo bolo nastavené na 15 minút a vždy pri zmene niektorej z položiek v posledných dvoch minútach nastaveného času sa aukcia predĺžila o ďalšie 2 minúty. V aukčnom kole mali uchádzači možnosť meniť svoje ponuky v jednotlivých položkách smerom nadol. Elektronická aukcia trvala aj s predlžovaním 21 minút. Všetci účastníci mali možnosť vidieť po celý čas aukcie okrem svojej najlepšej celkovej ceny, najlepších cenách jednotlivých položiek a svojho aktuálneho poradia, aj najlepšiu cenu celkom a aj najlepšie ponuky v jednotlivých položkách.

Realizácia:

Celý postup od prípravy súťaže až do výsledku z elektronickej aukcie trval jeden týždeň.

Výsledok:

Dosiahnutá úspora 36 % z ceny doručovania zásielok za predchádzajúci rok.

Z mojich skúseností viem, že pri firemnom nákupe elektronickou aukciu sa nemusí  vždy dosiahnuť takáto vysoká úspora. Možností, prečo je to tak, je viac. Určite vám ale elektronická aukcia pomôže získať aktuálne ceny na trhu za veľmi krátky čas a pri dobrej príprave a dobrom nastavení súťaže aj dobrého a relatívne lacného dodávateľa.

 

Mgr. Daniela Bauerová

VO SK, a.s.

 foto: 123rf.com

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype