E-ZAK je jako první elektronický nástroj v ČR certifikován dle nové legislativy

Elektronický nástroj E-ZAK pro správu veřejných zakázek, vyvíjený firmou QCM, jako první získal certifikát podle nové právní úpravy (vyhláška č.9/2011 Sb.) a posílil tak svoje místo na trhu.

Akreditovaný certifikační orgán udělil 13.6.2011 E-ZAKu certifikát elektronického nástroje aE-ZAK se tak stal prvním v České republice, který tento certifikát získal. Tímto byl dokončen více jak dva měsíce trvající proces přípravy a realizace certifikace.

E-ZAK byl dosud atestovaným elektronickým nástrojem pro správu veřejných zakázek dle vyhlášky č.326/2006 Sb. Od 15.9.2010 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách, která změnila způsob atestace elektronických nástrojů a zároveň stanovila termín platnosti dosavadních atestů do 30.6.2011. Po uplynutí tohoto termínu je nutné prokázat shodu elektronického nástroje s legislativou a dalšími požadavky pomocí certifikátů shody.

Tímto certifikátem se prokazuje splnění požadavků stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 9/2011 Sb. Touto vyhláškou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Udělením tohoto certifikátu, E-ZAK oficiálně vyhovuje legislativním a technickým požadavkům zákona 137/2006Sb v platném znění.

Veřejní zadavatelé používající E-ZAK nyní mohou snadno prokázat shodu a podložit ji právě tímto certifikátem, ochrání se tak před případnými námitkami dodavatelů vůči použitému elektronickému systému.

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype