E-ZAK je jako první elektronický nástroj v ČR certifikován dle nové legislativy

Elektronický nástroj E-ZAK pro správu veřejných zakázek, vyvíjený firmou QCM, jako první získal certifikát podle nové právní úpravy (vyhláška č.9/2011 Sb.) a posílil tak svoje místo na trhu.

Akreditovaný certifikační orgán udělil 13.6.2011 E-ZAKu certifikát elektronického nástroje aE-ZAK se tak stal prvním v České republice, který tento certifikát získal. Tímto byl dokončen více jak dva měsíce trvající proces přípravy a realizace certifikace.

E-ZAK byl dosud atestovaným elektronickým nástrojem pro správu veřejných zakázek dle vyhlášky č.326/2006 Sb. Od 15.9.2010 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách, která změnila způsob atestace elektronických nástrojů a zároveň stanovila termín platnosti dosavadních atestů do 30.6.2011. Po uplynutí tohoto termínu je nutné prokázat shodu elektronického nástroje s legislativou a dalšími požadavky pomocí certifikátů shody.

Tímto certifikátem se prokazuje splnění požadavků stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 9/2011 Sb. Touto vyhláškou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Udělením tohoto certifikátu, E-ZAK oficiálně vyhovuje legislativním a technickým požadavkům zákona 137/2006Sb v platném znění.

Veřejní zadavatelé používající E-ZAK nyní mohou snadno prokázat shodu a podložit ji právě tímto certifikátem, ochrání se tak před případnými námitkami dodavatelů vůči použitému elektronickému systému.

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype