ÚVO upozorňuje na referencie z EKS

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) upozorňuje na svojom webovom sídle na referencie vytvorené na EKS.

"Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že referencie k zákazkám zadaným prostredníctvom Elektronického trhoviska vyhotovené na dodávateľov po plnení zmluvy v uvedenom systéme, sa nepovažujú za vyhotovenie referencie podľa § 9a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Z uvedeného dôvodu pre splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní je potrebné využívať elektronický formulár referencie, dostupný v informačnom systéme Zber údajov. 

zdroj informácie: tu

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype