ÚVO upozorňuje na referencie z EKS

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) upozorňuje na svojom webovom sídle na referencie vytvorené na EKS.

"Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že referencie k zákazkám zadaným prostredníctvom Elektronického trhoviska vyhotovené na dodávateľov po plnení zmluvy v uvedenom systéme, sa nepovažujú za vyhotovenie referencie podľa § 9a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Z uvedeného dôvodu pre splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o verejnom obstarávaní je potrebné využívať elektronický formulár referencie, dostupný v informačnom systéme Zber údajov. 

zdroj informácie: tu

Aktuality

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype