Čo nám prináša novela zákona o verejnom obstarávaní.

Približne pred pol rokom sme vás v tejto rubrike informovali o pripravovanej rozsiahlej novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne ministerstva vnútra.

Po masívnej medializácii a pripomienkovom konaní, v ktorom prišlo ministerstvu vnútra viac ako 1000 pripomienok ku chystanej novele,  sa materiál dostáva na prerokovanie do vlády.

Ak niekto očakával, že pod tlakom množstva pripomienok dôjde k zásadnejším zmenám v návrhu, musel byť sklamaný. Z návrhu novely zákona síce vypadli takzvané strategické zákazky, proti ktorým sa strhla najbúrlivejšia ofenzíva, avšak zostali v nej niektoré ďalšie sporné ustanovenia.

Najzásadnejšou zmenou v obstarávaní má byť elektronické trhovisko, na ktorom sa majú nakupovať tovary, služby a stavebné práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a to v limite od 1000,- EUR do 200 000,- EUR pri tovaroch a službách, resp. 5 000 000,- EUR pri stavebných prácach.  

V praxi to znamená, že všetky tovary, služby a stavebné práce, bežne dostupné na trhu, ktoré nespadajú do nadlimitného obstarávania, sa budú nakupovať na štátnom trhovisku.

Z toho zároveň vyplýva, že zo zákona o verejnom obstarávaní vypadnú podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, v čom by som zásadný problém nevidel.  Problém vidím skôr v tom, že pravidlá obstarávania cez elektronické trhovisko nie sú celkom dotiahnuté a nepočíta sa s mnohými komplikáciami, ktoré vyplývajú z praxe.

Takisto je nutné skonštatovať, že zaradenie podprahových zákaziek do podlimitov neznamená sprísnenie podmienok pre bývalé podprahové zákazky, ale naopak, zjemnenie pravidiel pre podlimitné obstarávanie, čo sa konkrétne týka napríklad nemožnosti podávania námietok pri podlimitnom verejnom obstarávaní.

Istý osobný problém mám aj s formulkou „bežné dostupný na trhu“. Novela zákona síce pamätá aj na definíciu tohto termínu, ale podľa môjho názoru je táto definícia nedostatočná a pripúšťa rôzne výklady toho, čo je bežne dostupné a čo bežne dostupné nie je a tým umožňuje manipulácie.

O ďalších pripravovaných zmenách v zákone o verejnom obstarávaní a ich možných dopadoch na prax vás budem informovať aj v nasledujúcich číslach.

Mgr. Martin Daniš, VO SK, a.s.

info@vosk_sk

Publikované v Obecných novinách dňa 15.01.2013

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype