O nás

Vitajte na novom webovom sídle spoločnosti VO SK, a.s. Nižšie uvádzame stručné predstavenie našej spoločnosti. 

VO_SK_logo_vysek3.jpg

O spoločnosti VO SK, a.s.

Spoločnosť VO SK, a.s. bola založená v roku 2010 s cieľom zlepšenia úrovne služieb verejného obstarávania a zvýšenia jeho transparentnosti. Názov spoločnosti VO SK je vlastne skratka zo slov „Verejné Obstarávanie SlovensKa“.  

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti vo verejnom obstarávaní, sú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie, preto Vám vieme poradiť vo všetkom čo súvisí s verejným obstarávaním.

Víziou spoločnosti je poskytovanie takých služieb, ktoré zabezpečia úplnú elektronizáciu procesu verejného obstarávania.

Služby poskytujeme aj pre súkromný sektor - Firemný nákup

Pri realizácií súťaží využívame aukčné služby systému Proe.biz proebiz.jpg

Aké služby poskytujeme

Naša spoločnosť poskytuje služby elektronických aukcií a verejného obstarávania. Viac informácií nájdete v sekcii Služby.

Pre koho sú naše služby vhodné

 • verejný sektor
  • štátne úrady a organizácie,
  • samosprávne kraje,
  • mestá a obce,
  • ako aj pre ďalšie organizácie, ktoré sa pri obstarávaní riadia Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)
 • súkromný sektor
  •  aj firmy v súkromnom sektore spoznávajú výhody elektronických aukcií ako napríklad úspora nákladov a efektívnosť a rýchlosť výberu vhodného dodávateľa 
     

Z pohľadu účastníkov procesu obstarávania poskytujeme naše služby tak pre obstarávateľov resp. verejných obstarávateľov (teda nakupujúcich) ako aj pre dodávateľov, uchádzačov (teda predávajúcich).

Prínosy spolupráce s nami:

 • Našou výhodou je komplexnosť – okrem e-aukcie vieme poradiť vo všetkom čo súvisí s verejným obstarávaním
 • Férový a partnerský prístup – odporučíme pre Vás najvhodnejšiu formu obstarávania
 • Pri realizácií e-aukcie oslovíme dodávateľov, s ktorými ste mali v minulosti dobré skúsenosti
 • Garantujeme súlad verejného obstarávania s platnou legislatívou
 • VO SK sa opiera o dlhodobé skúsenosti partnerskej spoločnosti NAR MARKETING z Českej republiky, ktorá vyvinula renomovaný aukčný systém Proe.biz

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype