Aktuality

07. 08. 2012

Verejné obstarávanie čakajú zmeny

V piatok 20. 7. sa v médiách objavili prvé informácie o pripravovaných zmenách vo verejnom obstarávaní.

31. 07. 2012

Elektronická aukcia pri stavebných prácach

V poslednom čase sa často stretávam s otázkou, či je verejný obstarávateľ povinný realizovať elektronickú aukciu pri stavebných prácach. 

27. 07. 2012

Sťahovanie do nových priestorov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša spoločnosť   VO SK, a. s.  sa sťahuje do nových priestorov.

26. 07. 2012

Zmeny vo zverejňovaní dokumentov na webovom sídle ÚVO

Dňa 15. júla 2012 nadobudol účinnosť  §18 v časti písmeno d) výnosu č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len “výnos”). 

24. 07. 2012

Zmluvy vo verejnom obstarávaní

Viac o dôležitosti zmlúv vo verejnom obstarávaní v nasledujúcom článku.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype