Aktuality

11. 09. 2012

Lehoty na podanie žiadosti o nápravu

Žiadosť o nápravu je jedným z revíznych postupov, ktoré môže uchádzač aplikovať voči postupom verejného obstarávateľa.

05. 09. 2012

Na štátne zákazky má dozerať nová rada

Smer chce, aby sa dali tendre preveriť ešte pred ich vyhlásením. 

28. 08. 2012

Používanie značiek

Kedy je možné podľa zákona o verejnom obstarávaní použiť konkrétne obchodné značky?

21. 08. 2012

Zmeny vo zverejňovaní dokumentov

Dňa 15.07.2012 nadobudol účinnosť §18 písmeno d) výnosu č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

14. 08. 2012

Evidencia referencií

Novinkou v návrhu zákona je aj vedenie evidencie referencií...Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype