Aktuality

06. 11. 2012

Vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania stanoviť lehotu, v ktorej je možné žiadať o vysvetlenie súťažných podkladov...

31. 10. 2012

BIZNIS RAŇAJKY O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA TÉMU „ELEKTRONICKÁ AUKCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ“

Spoločnosť VO SK, a. s. si Vás dovoľuje pozvať  na   BIZNIS RAŇAJKY O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ NA TÉMU "ELEKTRONICKÁ AUKCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ“

30. 10. 2012

Obhliadka miesta dodania predmetu zakázky

Pri verejných súťažiach na uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a zriedkavo aj dodanie tovarov sa stretávame s obhliadkami miesta dodania predmetu zákazky. 

23. 10. 2012

Lehota viazanosti ponúk a jej predĺženie

Určenie lehoty viazanosti ponúk zákon o verejnom obstarávaní žiadnym svojim ustanovením neupravuje.

16. 10. 2012

Komisia a povinnosť zriadiť komisiu

Zákon o verejnom obstarávaní definuje komisiu v § 40. Komisia sa skladá z minimálne troch členov, ktorí majú právo vyhodnocovať ponuky. Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype