Aktuality

18. 12. 2012

Rok sa s rokom schádza.

Nie je to tak dávno, čo sme sa prostredníctvom tejto rubriky začali prihovárať čitateľom Obecných novín za účelom postupného rozuzlovania klbka s názvom verejné obstarávanie, pozostávajúceho z množstva paragrafov, metodických usmernení či problémov vyplývajúcich priamo z praxe.

11. 12. 2012

Ekonomická výhodnosť ponuky.

Dnes si priblížime proces hodnotenia ponúk z hľadiska ekonomickej výhodnosti.

27. 11. 2012

Možnosť použitia certifikátov podľa § 29 a § 30

Zákon o verejnom obstarávaní definuje v § 28 stanovenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní z hľadiska preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.

20. 11. 2012

Úloha elektronickej aukcie v procese verejného obstarávania.

Povinnosť použitia elektronickej aukcie je v zákone o verejnom obstarávaní zadefinovaná pre nadlimitné zákazky s účinnosťou od 1.4.2011 a pre podlimitné zákazky od 1.1.2012.

13. 11. 2012

Zákazky s nízkou hodnotou

Pod zákazkou s nízkou hodnotou sa podľa zákona o verejnom obstarávaní rozumie taká zákazka, ktorej predpokladaná hodnota v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy (ak sa zmluva uzatvára na viac ako jeden rok) je nižšia ako 10 000,- € bez DPH pri tovaroch a službách alebo 20 000,- € bez DPH pri stavebných prácach.Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype