Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne predpisy v oblasti verejného obstarávania:

Zákon o VO

 • Znenie Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nájdete TU

 • Znenie Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nájdete TU

Finančné limity

 • Finančné limity podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. platné od 20.04.2018 nájdete tu -Financne_limity_VO_2018_04_20_w.pdf Financne_limity_VO_2018_04_20_w.pdf (61,73 KB)

 • Finančné limity podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. platné od 01.11.2017 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. platné od 18.04.2016 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. platné od 01.01.2016 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. platné od 01.11.2015 nájdete TU

Vyhlášky ÚVO

Smernice

 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Ďalšie súvisiace zákony 

 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Ďalšie dôležité linky

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype