Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Platná legislatíva

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s vyznačenými zmenami platnými od 01. 03. 2015, súbor na stiahnutie:  ZVO 2015 03.pdf 

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - KONSOLIDOVANÉ ZNENIE
 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
 • Vyhláška ÚVO o súťaži návrhov Vyhláška ÚVO 158/2006 
 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - NOVÉ schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
 • nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Pripravovaná legislatíva

 • od 9.3.2015 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní návrh novely ZVO, ktorý má platiť od 1.7.2015
 • bude riešiť vytvorenie Registra konečných užívateľov

Aktuálne finančné limity verejného obstarávania

Ďalšie dôležité linky

Aktuality

26. 03. 2015

ÚVO upozorňuje na referencie z EKS

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) upozorňuje na svojom webovom sídle na referencie vytvorené na EKS.

17. 03. 2015

Platná legislatíva od 1.3.2015

V sekcii legislatíva nájdete k stiahnutiu aktualizovaný  Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s...

17. 03. 2015

Skúsenosti s EKS po oficiálnom spustení

V mesiaci apríl pre Vás pripravujeme ďalší seminár s tématikou elektronického kontraktačného systému - "Skúsenosti...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype