Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Platná legislatíva

  • Vždy aktuálne znenie Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nájdete TU
    

  • Pomôcka -  Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  - KONSOLIDOVANÉ ZNENIE S VYZNAČENÝMI ZMENAMI, ÚČINNÝ OD 01.11.2015 platny_zakon_1_11_revizia.pdf platny_zakon_1_11_revizia.pdf

  • Zákon č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - SCHVÁLENÁ VERZIA Zakon_343_2015_schvalena_verzia_VO_SK.pdf Zakon_343_2015_schvalena_verzia_VO_SK.pdf (1,51 MB)                                - účinný od 18.04.2016  okrem týchto ustanovení Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, tie sú účinné od 01.01.2016                                               

 1. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová „oficiálnu rozvojovú pomoc“ nahrádzajú slovami „rozvojovú spoluprácu“.

2. V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:„n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, aksú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1písm. b) a odseku 2.“ = možnosť nadlimitných zákaziek v EKS

         

  • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
  • Vyhláška ÚVO o súťaži návrhov Vyhláška ÚVO 158/2006 
  • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

FINANČNÉ LIMITY verejného obstarávania

  • Pomôcka - AKTUÁLNE od01.01.2016 vyplývajúce z nových nariadení Európskej komisie: 2015/2170, 2015/2171 a 2015/2172 z 24. novembra 2015,ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu  a Rady 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a 2014/23/EÚ.

Finančné limity VO_2016-01-01.pdf

Ďalšie dôležité linky

Aktuality

10. 12. 2015

Od nového roka sa upravia Finančné limity VO

Vo verejnom obstarávaní budú platiť nové finančné limity v oblasti postupov zadávania zákaziek...

04. 12. 2015

Úplne nový Zákon o verejnom obstarávaní je na svete!

Dnes 04.12.2015 bol v Zbierke zákonov publikovaný pred časom spomínaný Úplne nový zákon o verejnom obstarávaní s...

25. 11. 2015

Seminár - Úplne nový Zákon o VO

Národná rada SR 18.11.2015 schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype