Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Platná legislatíva

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s vyznačenými zmenami platnými od 01. 03. 2015, súbor na stiahnutie:  ZVO 2015 03.pdf 

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - KONSOLIDOVANÉ ZNENIE
 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
 • Vyhláška ÚVO o súťaži návrhov Vyhláška ÚVO 158/2006 
 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - NOVÉ schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
 • nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Pripravovaná legislatíva

 • od 9.3.2015 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní návrh novely ZVO, ktorý má platiť od 1.7.2015
 • bude riešiť vytvorenie Registra konečných užívateľov

Aktuálne finančné limity verejného obstarávania

Ďalšie dôležité linky

Aktuality

02. 06. 2015

Zmena zverejňovania oznámení o otváraní časti ponúk Ostatné a Kritériá.

Radi by sme Vás upozornili, že dňa 26. 5. 2015 nastala zmena v zverejňovaní informačnej povinnosti Informácia...

13. 05. 2015

Tretia novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2015

Radi by sme vám dali do pozronosti nenápadnú zmenu v zákone o verejnom obstarávaní (ZVO), platnú od 29.04.2015...

17. 04. 2015

ÚVO upozorňuje na zábezpeku pri podlimitných zákazkach

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype