Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Platná legislatíva

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s vyznačenými zmenami platnými od 01. 03. 2015, súbor na stiahnutie:  ZVO 2015 03.pdf 

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - KONSOLIDOVANÉ ZNENIE
 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
 • Vyhláška ÚVO o súťaži návrhov Vyhláška ÚVO 158/2006 
 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - NOVÉ schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
 • nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Pripravovaná legislatíva

 • od 9.3.2015 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní návrh novely ZVO, ktorý má platiť od 1.7.2015
 • bude riešiť vytvorenie Registra konečných užívateľov

Aktuálne finančné limity verejného obstarávania

Ďalšie dôležité linky

Aktuality

21. 09. 2015

SEMINÁR "Protischránková" novela zákona o VO

Dňa 17.9.2015 NRSR opakovane schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o verejnom obstarávaní....

04. 09. 2015

BIZNIS RAŇAJKY

Radi by sme Vás pozvali na raňajky o firemnom nákupe, kde sa dozviete viac o tom, ako táto služba funguje. 

02. 06. 2015

Zmena zverejňovania oznámení o otváraní časti ponúk Ostatné a Kritériá.

Radi by sme Vás upozornili, že dňa 26. 5. 2015 nastala zmena v zverejňovaní informačnej povinnosti Informácia...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype