Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Zákon o VO

 • Zákon č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - VERZIA NA TLAČ Zakon_343_2015_schvalena_verzia_VO_SK.pdf Zakon_343_2015_schvalena_verzia_VO_SK.pdf (1,51 MB)       

 • Znenie Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nájdete TU

 • Znenie Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nájdete TU

Finančné limity

 • Finančné limity podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. platné od 18.04.2016 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. platné od 01.01.2016 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. platné od 01.11.2015 nájdete TU

Vyhlášky ÚVO

Smernice

 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Ďalšie súvisiace zákony 

 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Ďalšie dôležité linky

Aktuality

25. 07. 2017

Seminár 27.09.2017: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Z POHĽADU DODÁVATEĽOV.

Na čo si dať pozor pri príprave ponúk? Ako sa brániť proti svojvôli verejného obstarávateľa? Ako si zvýšiť šance na...

27. 05. 2017

Seminár 21.06.17 Verejné obstarávanie z pohľadu dodávateľov

Na stredu 21. júna 2016 sme pripravili seminár pre dodávateľov, ktorí majú záujem o zákazky vo verejnom obstarávaní....

07. 09. 2016

Metodika zadávania zákaziek

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil metodiku zadávania zákaziek.  Ide o dokument, ktorý by mal napomôcť...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype