Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Zákon o VO

 • Zákon č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - VERZIA NA TLAČ Zakon_343_2015_schvalena_verzia_VO_SK.pdf Zakon_343_2015_schvalena_verzia_VO_SK.pdf (1,51 MB)       

 • Znenie Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nájdete TU

 • Znenie Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nájdete TU

Finančné limity

 • Finančné limity podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. platné od 18.04.2016 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. platné od 01.01.2016 nájdete TU
 • Finančné limity podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. platné od 01.11.2015 nájdete TU

Vyhlášky ÚVO

Smernice

 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Ďalšie súvisiace zákony 

 • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 Ďalšie dôležité linky

Aktuality

24. 05. 2016

Seminár 23.06. - Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní?

Pripravili sme pre Vás ďalší termín semináru " Ako pripraviť a zrealizovať súťaž podľa nového zákona o...

10. 05. 2016

Ponuka voľnej pracovnej pozície

Konzultant verejného obstarávania  VO SK, a.s.

29. 04. 2016

Sme prví, čo vyhlásili súťaž "po novom"

Od účinnosti nového Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, teda od 18.04.2016 nastalo vo Vestníku hrobové...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype