Legislatíva

V tejto sekcii Vám uvádzame najdôležitejšie legislatívne normy v oblasti verejného obstarávania:

Platná legislatíva

  • Vždy aktuálne znenie Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nájdete TU
    

  • Pomôcka -  Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  - KONSOLIDOVANÉ ZNENIE S VYZNAČENÝMI ZMENAMI, ÚČINNÝ OD 01.11.2015 platny_zakon_1_11_revizia.pdf platny_zakon_1_11_revizia.pdf 

  • Zákon č. 158/2011 Z.z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidie (ustanovuje pravidlá pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov pri nákupe motorových vozidiel)
  • Vyhláška ÚVO o súťaži návrhov Vyhláška ÚVO 158/2006 
  • Smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní - NOVÉ schválené 26.2.2014, publikované 28.3.2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom  subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES
nové smernice si môže stiahnuť tu: Nové smernice EÚ o obstarávaní

Aktuálne finančné limity verejného obstarávania

Ďalšie dôležité linky

Aktuality

25. 11. 2015

Seminár - Úplne nový Zákon o VO

Národná rada SR 18.11.2015 schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza...

19. 11. 2015

Poslanci schválili nový zákon o VO

Hlavné ciele nového zákona sú zefektívnenie a urýchlenie verejného obstarávania prostredníctvom povinnej...

13. 11. 2015

Zápis do Registra konečných užívateľov výhod

Dodávatelia, máte záujem o zákazky z verejného obstarávania?  Novelou Zákona o verejnom obstarávaní (účinná od...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype