Na stiahnutie: Zefektívnenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene v obci Cífer

 

Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie č. S........ dňa ................2016 pod č. oznámenia 2016/S ........................................

 

Zložky


Vytvorenie zložky: 27.07.2016 15:36
Posledná zmena zložky: 01.08.2016 16:54 Branislav Šarmír
Počet zobrazení: 872

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype