Na stiahnutie: Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve.

 

 

Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie č. S102 dňa 28.05.2016 pod č. oznámenia 2016/S 102-181171

 

Zložky

Súbory

kúpna zmluva - upravená, súbor word
V zmysle zmeny súťažných podkladov zo dňa 14.06.2016, č. listu 2016/DET/32/01

Vytvorenie zložky: 24.05.2016 14:35 Martin Daniš
Posledná zmena zložky: 15.06.2016 08:55 Martin Daniš
Počet zobrazení: 708

Aktuality

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype