Na stiahnutie: Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve.

 

 

Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie č. S102 dňa 28.05.2016 pod č. oznámenia 2016/S 102-181171

 

Zložky

Súbory

kúpna zmluva - upravená, súbor word
V zmysle zmeny súťažných podkladov zo dňa 14.06.2016, č. listu 2016/DET/32/01

Vytvorenie zložky: 24.05.2016 14:35
Posledná zmena zložky: 15.06.2016 08:55
Počet zobrazení: 828

Aktuality

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

02. 01. 2018

SEMINÁRE na január - marec 2018

Na prvý štvrťrok sme pre vás pripravili niekoľko zaujímavých semiárov a školení.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype