Na stiahnutie: Súťažné podklady - Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Pohronský Bukovec – verejná budova.

 

Podlimitná zákazka vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 22/2016 dňa 02.02.2016 pod značkou oznámenia 2708 - WYP

 

Zložky

Súbory

prilohac1_vykaz_vymer_Pohronský Bukovec_doplnene.xls
aktualizovaný výkaz výmer vo formáte excel v zmysle vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov - list č. 2016/POBU/08/04 zo dňa 11.02.2016, zverejnený v profile verejného...
prilohac2_vykaz_vymer_elektroinstalacia.xls
podrobný výkaz výmer položky č. 109 - elektroinštalácia vo formáte excel v zmysle vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov - list č. 2016/POBU/08/04 zo dňa 11.02.2016, zverejnený...

Vytvorenie zložky: 02.02.2016 10:19 Martin Daniš
Posledná zmena zložky: 02.02.2016 10:19 Martin Daniš
Počet zobrazení: 663

Aktuality

24. 10. 2017

Stiahnite si pomôcku - nové finančné limity VO platné od 01.11.2017

Od 01.11.2017 začínajú platiť mierne upravené finančné limity pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj...

04. 10. 2017

Stiahnite si zákon o VO účinný od 1.11.2017

Keďže od 1.11.2017 bude účinná novela Zákona o verejnom obstarávaní, pripravili sme pre Vás pomôcku - Zákon č....

26. 09. 2017

Seminár 25.-27.10.17: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 3 DNI.

Potrebujete si osviežiť vedomosti vo verejnom obstarávaní? Začínate pracovať s verejným obstarávaním? Chcete...

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype