Na stiahnutie: Súťažné podklady - Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Pohronský Bukovec – verejná budova.

 

Podlimitná zákazka vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 22/2016 dňa 02.02.2016 pod značkou oznámenia 2708 - WYP

 

Zložky

Súbory

prilohac1_vykaz_vymer_Pohronský Bukovec_doplnene.xls
aktualizovaný výkaz výmer vo formáte excel v zmysle vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov - list č. 2016/POBU/08/04 zo dňa 11.02.2016, zverejnený v profile verejného...
prilohac2_vykaz_vymer_elektroinstalacia.xls
podrobný výkaz výmer položky č. 109 - elektroinštalácia vo formáte excel v zmysle vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov - list č. 2016/POBU/08/04 zo dňa 11.02.2016, zverejnený...

Vytvorenie zložky: 02.02.2016 10:19
Posledná zmena zložky: 02.02.2016 10:19
Počet zobrazení: 1025

Aktuality

17. 08. 2018

Zákon č. 177/2018 proti byrokracii

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie...

30. 05. 2018

Nové finančné limity

V sekcii Legislatíva sme vložili nové finančné limity platné od 20.04.2018 (aj keď boli publikované neskôr) a...

29. 01. 2018

Zmena termínu školenia VO KOMPLEXNE (2 dni)

Dávame vám do pozornosti zmenu termínu školenia  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE KOMPLEXNE – 2 DNI.

všetky aktuality

Novinky a semináre

zasielajte mi informácie o pripravovaných seminároch a novinkách

Skype